Naslovnica Mostar ZZO HNK organizuje Farmakološko savjetovalište za ljekare

ZZO HNK organizuje Farmakološko savjetovalište za ljekare

204
foto arhiva

Mostar — U svrhu povećanja zadovoljstva osiguranika, racionalizacije farmakoterapije i poboljšanja ukupnih rezultata liječenja, Zavod zdravstvenog osiguranja HNŽ/K, od 01. listopada/oktobra 2020.godine, pokreće online Farmakološko savjetovalište namijenjeno liječnicima primarne zaštite.

Zavod je ranije uveo više zaštitnih mehanizama kroz Integrirani zdravstveni informacijski sustav (IZIS), kontinuirano organizira radionice u domovima zdravlja i objavljuje stručne članke na temu polipragmazije.

Uz pomoć online Farmakološkog savjetovališta liječnici primarne zdravstvene zaštite će, u slučaju nedoumica vezanih za farmakoterapiju, moći putem maila kontaktirati Farmakološko savjetovalište, gdje će klinički farmakolog procijeniti slučaj, te će, u roku od maksimalno tjedan dana, liječnik na svoj mail dobiti stručno mišljenje na postavljeno pitanje.

Ključni razlozi zbog kojih Zavod pokreće farmakološko savjetovalište je problem polipragmazije i moderne farmakoterapije koja vrlo često zahtijeva primjenu većeg broja različitih lijekova kod jednog pacijenta. Polipragmazija uključuje primjenu pet ili više različitih lijekova kod istog pacijenta. Ona u sebi nosi povećan rizik od pojave interakcija između lijekova, odnosno nuspojava terapije koje u manjoj ili većoj mjeri ugrožavaju zdravstveno stanje pacijenata, posebice pacijenata starije životne dobi koji, radi više kroničnih bolest, zahtijevaju i obimniju farmakoterapiju.

Tokom 2019. godine procjenjuje se kako je od ukupnog broja osiguranika koji su preuzimali terapiju preko Pozitivne liste lijekova HNŽ/K, čak njih 9% koristilo pet ili više lijekova za kronične bolesti.

Prema podacima iz 1991.godine 6,5 % populacije u Bosni i Hercegovini imalo je 65 ili više godina starosti, a taj broj je narastao na 14.2% do 2013.godine.

Projekcije Svjetske zdravstvene organizacije (WHO) ukazuju kako će do 2050. više od 40%, stanovnika BiH imati 60 ili više godina, zajedno sa svim socijalnim, zdravstvenim, ekonomskim konsekvencama ovoga procesa za društvo u cjelini.

(StarMo)