Naslovnica Mostar ZZO HNK: Od 01.12. kreće distribucija premije osiguranja

ZZO HNK: Od 01.12. kreće distribucija premije osiguranja

528
foto arhiva

Mostar — U srijedu, 01.12.2021.godine, Zavod zdravstvenog osiguranja Hercegovačko- neretvanske županije/kantona počinje redovitu distribuciju premije osiguranja za 2022. godinu koja će trajati do 01.03.2022.godine.

Kupovinom premije osiguranja osigurane osobe oslobođene su plaćanja participacije za 134 zdravstvene usluge.

Cijena premije osiguranja iznosi 20 KM, a istu mogu kupiti sve punoljetne osigurane osobe koje posjeduju zdravstvenu iskaznicu/legitimaciju.

Djeca do navršenih 18 godina života oslobođena su osobnog sudjelovanja u troškovima zdravstvene zaštite. Također, osobnog sudjelovanja u troškovima zdravstvene zaštite oslobođeni su i dragovoljni darivatelji krvi koji su krv darivali deset i više puta s tim da su u prethodnoj godini krv darivali najmanje jednom, a dragovoljni darivatelji krvi s pedeset i više darivanja su trajno oslobođeni plaćanja participacije, odnosno kupovine premije osiguranja.

Po isteku redovite distribucije, premiju osiguranja mogu kupiti prvoprijavljeni osiguranici, tj. osobe koje nisu bile prijavljene na zdravstveno osiguranje u razdoblju redovite distribucije i to najkasnije 30 dana od dana prijave u Poreznu upravu.

Djeca, koja u 2022. godini navršavaju 18 godina života, premiju osiguranja mogu kupiti najkasnije 30 dana od dana navršene 18-e godine života.

(StarMo)