Naslovnica Mostar Zdravstveno vijeće HNK: Bez odlaganja omogućiti pružanje zdravstvenih usluga

Zdravstveno vijeće HNK: Bez odlaganja omogućiti pružanje zdravstvenih usluga

377
foto: ilustracija

Mostar — S obzirom na trenutnu situaciju u kojoj je evidentno uskraćivanje Ustavom i zakonom zagarantovanih prava na zdravstvenu zaštitu, Zdravstveno vijeće HNK je održalo sjednicu o temi smanjenja obima zdravstvenih usluga u vrijeme pandemije/epidemije te dodatno ugrožavanje istih štrajkom radnika u zdravstvu, saopšteno je u utorak iz Vlade HNK-a.

Zdravstveno vijeće će uputiti preporuke Zavodu zdravstvenog osiguranja da iznađe mogućnost osiguranja pružanja neophodnih zdravstvenih usluga u ustanovama koje nisu u štrajku te da na prihvatljiv, jasan i nedvojben način upozna pacijente o načinu ostvarivanja prava na refundiranje sredstava za pružene zdravstvene usluge koje su pacijenti plaćali zbog nemogućnosti da iste obave u ugovornim zdravstvenim ustanovama.

Zdravstveno vijeće je razmatralo i mogućnosti zaključivanja ugovora i s privatnim zdravstvenim ustanovama koje u potpunosti ispunjavaju uslove opreme, prostora i kadra i imaju važeće rješenje ministarstva za obavljanje zdravstvene djelatnosti, vodeći računa o činjenici da smo svi putem poreza izdvajali za javno zdravstvo (kapitalne investicije, zgrada, oprema i dr.) te da je prioritet finansijski održiv, stabilan i kvalitetan javno zdravstveni sistem.

Vođeni osnovnim principom da porezni obaveznici žele dobiti najbolju vrijednost za uložena javna sredstva, Zdravstveno vijeće smatra da treba biti oprezan u segmentu omogućavanja ugovaranja zdravstvenih usluga s privatnim sektorom, jer bi urušavanje javnog zdravstvenog sektora imalo nesagledive posljedice.

Preporuka Zdravstvenog vijeća upućena menadžmentu zdravstvenih ustanova i ZZO HNK je da se bez odlaganja omogući pružanje svih potrebnih zdravstvenih usluga i da se ni jednim postupkom ne smiju ugroziti prava koja su pacijentima zagarantirana, osim u slučajevima kada je ograničavanje pružanja usluga nužno u cilju smanjenja rizika od obolijevanja od COVID-19 i kada je isto odluka nadležnih kriznih štabova.

Pozivaju se sindikati u zdravstvu da ne koriste novonastalu situaciju u smislu pritiska na ispunjenje njihovih zahtjeva, već naprotiv da svojim odgovornim pristupom pokažu zrelost u borbi za ostvarivanjem radničkih prava, uvažavajući tešku epidemiološku i privrednu situaciju.

Zdravstveno vijeće poziva i drugu partnersku stranu – Vladu HNK da uloži maksimalne napore kako bi se poboljšao materijalni status radnika u zdravstvu, a da se pri tome sačuva finansijska održivost ne samo zdravstvenih ustanova, nego i finansijska stabilnost svih javnih prihoda, navodi se u saopštenju.

(StarMo)