Naslovnica Politika Zasjedaće Gradsko vijeće Mostara – Više važnih tema na dnevnom redu…

Zasjedaće Gradsko vijeće Mostara – Više važnih tema na dnevnom redu…

136
foto arhiva

Mostar — Peta redovna sjednica Gradskog vijeća Grada Mostara, biće održana u utorak 11.05.2021.godine sa početkom u 10 sati u sali Gradske vijećnice Grada Mostara.

Dnevnim redom je predviđena rasprava o izmjenama Odluke o pristupanju izradi Prostornog plana Grada Mostara za period od 2008-2018.godine, kao o Odluka pristupanju izradi izmjena i dopuna regulacijskog plana „Širi kompleks Željezničkog i autobuskog terminala“.

Vijećnici će razmotriti i odluku o organizaciji i načinu naplate parkiranja na javnim parkiralištima, kao i odluku o korištenju javnih parkirališta i visina naknade

Predviđena je i prezentacija Informacije “o sigurnosnom stanju u Gradu Mostaru”.

Između ostalog, planirano je i razmatranje Izvještaja o radu za 2020.godinu ustanova iz oblasti kulture Grada Mostara.

Predsjednik Vijeća i Gradonačelnik će dati izjave u 13 sati u „prostoriji za medije“.

(StarMo)