Naslovnica Mostar Vršnjačko nasilje: Roditelj – najslabija karika

Vršnjačko nasilje: Roditelj – najslabija karika

730
ministar obrazovanja HNK, Rašid Hadžović

Mostar — U organizaciji Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta Hercegovačko-neretvanskog kantona i TPO Fondacije iz Sarajeva (Transkulturne psihosocijalne obrazovne fondacije), koja zagovara rodnu ravnopravnost, dijalog i izgradnju mira kroz partnersko djelovanje civilnog društva, akademskih i vladinih institucija, u Centru za kulturu se održava konferencija “Vršnjačko i rodno zasnovano nasilje: od reakcije do prevencije”.

Riječ je o završnoj konferenciji projekta čiju je realizaciju početkom 2017. godine počela TPO Fondacija, pod nazivom “Vršnjačko i rodno-zasnovano nasilje u školi”.

U okviru projekta je urađena Baseline studija: “Vršnjačko i rodno-zasnovano nasilje u osnovnim školama u BiH” koja je provedena u trideset osnovnih škola u Sarajevskom, Hercegovačkoneretvanskom i Srednjobosanskom kantonu.

“Psihološko nasilje je najčešći oblik nasilja među vršnjacima, ali nažalost u fokus pažnje dolaze samo slučajevi koji eskaliraju, pa se teško može vidjeti kakav je to problem. Puno slučajeva također ostaje i neprijavljeno”, istakla je Zlika Spahić-Šiljak direktorica TPO Fondacije.

“Cilj je da kroz priručnike koje smo uspješno završili i objavili preveniramo bilo kakvo nasilje, ali i da u tim kriznim situacijama naši nastavnici znaju kako će se ponašati. Veoma smo zadovoljni, 428 nastavnika , 1430 učenika i 1150 roditelja je učestvovalo u ovom projektu i rezultati su više nego izvanredni”, rekao je u izjavi medijima ministar obrazovanja HNK Rašid Hadžović.

“Nasilje u školama kreće od nižeg nivoa ka višem i neophodno je na vrijeme intervenisti i spriječiti daljnje eskalacije”, dodao je Hadžović.

“Najslabija karika u lancu saradnje su roditelj, stoga je cilj ovog projekta bio uključiti više tu kategoriju kao i pružiti psihosocijalnu podršku samim nastavnicima koji u procesu obrazovanja sagorijevaju te im je potrebna posebna pomoć da se osnaže, nauče nositi sa stresom i pomagati djeci”, naglasila je Spahić-Šiljak.

U saradnji s ministarstvima obrazovanja, upravama osnovnih škola, nastavnicima, pedagozima i drugim školskim radnicima, te učenicima, roditeljima i društvenim institucijama, kroz niz aktivnosti, u protekle tri godine radilo se na podizanju svijesti o vršnjačkom i rodno-zasnovanom nasilju i opasnostima te uspostavljanju efektivnih mehanizama za prevenciju i smanjenje nasilja unutar i izvan škole.

(StarMo)