Naslovnica Politika VM: Donesena odluka o raspodjeli pomoći

VM: Donesena odluka o raspodjeli pomoći

424

Sarajevo — Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva sigurnosti, donijelo je Odluku o principima raspodjele materijalne i finansijske međunarodne pomoći za zaštitu i spašavanje.

Prema Odluci, međunarodna pomoć za zaštitu i spašavanje se dijeli po principu utvrđenom u procentima 62% za Federaciju Bosne i Hercegovine, 38% za Republiku Srpsku, te po 0,5% ove pomoći Federacija BiH i Republika Srpska dodjeljuju Brčko Distriktu BiH.

U skladu sa ovom odlukom, federalni dio pomoći bit će raspoređen u jednakom omjeru na Federaciju BiH i 10 kantona, i to po 50%, prenosi federalna.ba.

Raspodjelu međunarodne pomoći za zaštitu i spašavanje prema utvrđenim procentima vršit će Vijeće ministara BiH, a na prijedlog Koordinacionog tijela Bosne i Hercegovine za zaštitu i spasavanje.

Lijekovi i sanitarna vozila oslobođeni indirektnih poreza

Vijeće ministara, na prijedlog Ministarstva civilnih poslova, donijelo je Odluku o dopunama Odluke o oslobađanju od obračuna i plaćanja indirektnih poreza i povratu već plaćenih indirektnih poreza na opremu i sredstva donirana od strane domaćih i međunarodnih subjekata za potrebe prevencije, suzbijanja i otklanjanja epidemije prouzrokovane virusom korona (Kovid – 19).

Ovom dopunom Odluke od obračuna i plaćanja indirektnih poreza oslobađaju se lijekovi i sanitarna vozila.

Data saglasnost za korištenje Makrofinansijske podrške EK

Vijeće ministara BiH usvojio je Informaciju o Inicijativi za korištenje instrumenta Makrofinansijske podrške Evropske komisije Bosni i Hercegovini i dalo saglasnost da Bosna i Hercegovina pristupi ovoj inicijativi.

Takođe, Vijeće ministara BiH je saglasno sa pismom koje je predsjedavajući Vijeća, radi rokova koje je definisala Evropska komisija i potrebe za hitnošću u postupanju, uputio Evropskoj komisiji – Direktoratu za ekonomske i finansijske poslove o namjeri i interesu BiH za korištenje Makrofinansijske podrške Evropske komisije BiH.

Radi se o kreditnim sredstvima sa povoljnom kamatnom stopom, a osnovni preduslov za njihovo korištenje je zaključen aranžman sa Međunarodnim monetarnim fondom. Iznos, tranše i uslovi kredita bit će dogovoreni u narednom periodu.

Spriječiti širenje virusa Covid-19

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva sigurnosti, donijelo je Odluku o ograničenju kretanja i boravka stranaca u Bosni i Hercegovini kako bi se minimizovale posljedice i spriječilo širenje virusa Covid–19.

Odlukom se ograničavaju kretanje i boravak stranaca koji nemaju važeće identifikacione dokumente na osnovu kojih se sa sigurnošću može utvrditi njihov stvarni identitet, koji nezakonito borave u BiH, koji su iskazali namjeru za podnošenje zahtjeva za azil i posjeduju važeću potvrdu o iskazanoj namjeri ili koji su podnijeli zahtjev za azil u BiH. Ograničenja za ove strance odnose se na zabranu kretanja i boravka izvan centara u koje su smješteni.

Služba za poslove sa strancima u saradnji sa ovlaštenim policijskim službenicima entitetskih i kantonalnih ministarstava unutrašnjih poslova i Policije Brčko Distrikta će strance koji u BiH imaju neki od ovih statusa, a koji se nalaze izvan centara u skladu sa Zakonom o strancima, sprovesti u najbliži privremeni prihvatni centar, prema mjestu u kojem se stranac zatekne.

Ova odluka se privremeno primjenjuje do prestanka razloga za propisivanje ovih mjera, o čemu će Vijeće ministara BiH donijeti odluku.

(StarMo)