Naslovnica BiH Vlada RS traži vraćanje nadležnosti

Vlada RS traži vraćanje nadležnosti

370

Banja Luka — Vlada entiteta Republika Srpska donijela je danas na sjednici održanoj u Banjoj Luci, Zaključak u vezi sa “Informacijom o neustavnoj transformaciji dejtonske strukture BiH i uticaju na položaj i prava Republike Srpske”.

“Vlada Republike Srpske upoznala se sa Informacijom o neustavnoj transformaciji dejtonske strukture BiH i uticaju na položaj i prava Republike Srpske, koju je Narodna skupština Republike Srpske usvojila na 7. posebnoj sjednici, održanoj 11.11.2019. godine, te je na bazi te Informacije donijela odgovarajuće zaključke”, stoji u saopćenju, prenosi Patria.

Zaključkom Vlada RS traži od svih ministarstava da, u skladu sa resornom nadležnošću, izvrše analizu i indentifikuju nadležnosti koje su prenesene na nivo BiH “na neustavan način” ili “međuentitetskim sporazumom”, kao i da analiziraju efekte ovako prenesenih nadležnosti i rad institucija i organa koje su formirane uslijed prenosa nadležnosti, te da o istom sačine cjelovitu informaciju.

“Vlada Republike Srpske izražava spremnost da sa Federacijom BiH odmah otpočne pregovore s ciljem usaglašavanja za donošenje Zakona o Ustavnom sudu BiH, ali i preispitivanja datih saglasnosti na Zakon o odbrani BiH, Zakon o indirektnom oporezivanju BiH, Zakona o visokom sudskom i tužilačkom Savjetu BiH”.

Vlada RS smatra da je od posebnog značaja za ovaj entitet iniciranje reforme institucija pravosuđa na nivou BiH.

“Takođe, Vlada Republike Srpske inicirala je i potrebu da se odmah pristupi izradi Zakona o rehabilitaciji svih nezakonito smijenjenih lica iz Republike Srpske koji su smijenjeni odlukama visokih predstavnika kao i da se sagleda mogućnosti izmjene Krivičnog zakona Republike Srpske u smislu sankcionisanja postupanja suprotno stavovima Narodne skupštine Republike Srpske, kao ugrožavanje suvereniteta i ustavnog poretka Republike Srpske”.

Entitetska vlada smatra da treba izvršiti analizu Zakona o postupku indirektnog oporezivanja i raspodjele finansijskih sredstava.

(StarMo)