Naslovnica Mostar Vlada HNK: Značajan pad prihoda

Vlada HNK: Značajan pad prihoda

340
foto arhiva

Mostar — Vlada je HNK-a je usvojila Izvještaj o izvršenju Budžeta HNK za period od 1.1. do 30.6.2020. godine i Izvještaj o izvršenju tekuće rezerve za period od 1.1. do 30.6.2020. godine. Tokom rasprave konstatovano je da je zbog novonastalih okolnosti pojavom koronavirusa došlo do značajnog pada prihoda u odnosu na isti period prošle godine i to za 6,74% odnosno 7.928.605,15 KM, saopšteno je iz Vlade HNK-a.

Na sinoć održanoj 126. sjednici, Vlada Hercegovačko-neretvanskog kantona usvojila je Zaključak o usklađivanju rashoda sa prihodima i Operativni plan za period od 1.8. do 31.8.2020. godine.

Vlada je razmotrila Informaciju o preduzetim aktivnostima u skladu sa Zaključkom Vlade HNK u vezi sa pokretanjem procedure kolektivnog pregovaranja i zaključivanja Kolektivnog ugovora s Nezavisnim sindikatom zaposlenika Sveučilišne kliničke bolnice Mostar.

Budući da se radi o Ugovoru koji definiše prava i obaveze više hiljada zaposlenika u zdravstvu zaključeno je da se, a prije utvrđivanja konačnog prijedloga, obavi razgovor sa menadžmentom i osnivačima zdravstvenih ustanova kako bi se zajednički utvrdio prijedlog koji će Nezavisnom sindikatu zaposlenika Sveučilišne kliničke bolnice Mostar biti dostavljen do 14. septembra 2020. godine.

Nastavljajući aktivnosti na jačanju privrednog razvoja HNK Vlada je, na prijedlog Ministarstva privrede, donijela Odluku o dodjeli koncesija za obavljanje elektroprivredne djelatnosti proizvodnje, prijenosa i distribucije električne energije za elektroenergetski objekt solarne fotonaponske elektrane u općini Stolac.

Vlada je usvojila Odluku o usvajanju Godišnjeg plana za 2020. godinu provođenja Programa razvoja male privrede HNK 2016.-2020. godina i Strategije razvoja malog i srednjeg preduzetništva u HNK 2012.-2020. godina.

S obzirom na situaciju nastalu početkom 2020. godine, uzrokovanu pandemijom koronavirusa te uvođenjem ograničavajućih mjera na području HNK, evidentno je smanjenje privrednih aktivnosti zbog prestanka rada velikog broja privrednih subjekata. Shodno tome, neki od nositelja programiranja razvoja male privrede sa područja HNK, imaju značajno umanjenu prihodovnu stranu, zbog čega su morali reducirati svoje planove razvoja.

U cilju podrške privredi koja zbog pandemije koronavirusa trpi ogromne posljedice, Vlada je, na prijedlog Ministarstva privrede, usvojila Odluku o usvajanju Programa utroška sredstava Ministarstva privrede sa pozicije ”Subvencije privatnim preduzećima i preduzetnicima” u iznosu od 1.000.000,00 KM.

Ministarstvo privrede će raspisati Javni poziv sa kriterijima raspodjele za odabir korisnika ovih sredstava, a bit će objavljen u dnevnim novinama, te službenim stranicama Ministarstva i Vlade HNK.

Vlada je usvojila i Odluku o usvajanju Programa utroška sredstava za Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede utvrđenih Budžetom HNK za 2020. godinu sa pozicije „Namjenska sredstva vodnih naknada“ za 2020. za novoplanirane projekte u ukupnom iznosu od 3.603.993,18 KM.

Vlada je usvojila Odluku o davanju saglasnosti na Izvještaj o radu i Finansijski izvještaj Ustanove „Dom za socijalno i zdravstveno zbrinjavanje osoba s invaliditetom i drugih osoba“ Stolac za period od 1. januara do 30. juna 2020. godine koje je prethodno usvojilo Upravno vijeće Ustanove.

Vlada je donijela Odluku o odobravanju jednokratnih novčanih pomoći s pozicije Ministarstva za pitanja boraca za pokrivanje troškova liječenja u iznosu od 1250,00 KM.

(StarMo)