Naslovnica Mostar Vlada HNK: Usvojen Nacrt Strateškog plana razvoja boračkog preduzetništva

Vlada HNK: Usvojen Nacrt Strateškog plana razvoja boračkog preduzetništva

192

Mostar — Na prvom dijelu danas započete 184. sjednice, Vlada Hercegovačko-neretvanskog kantona (HNK) je, na prijedlog Ministarstva za pitanja boraca, usvojila Nacrt Strateškog plana razvoja boračkog preduzetništva na području HNK za period 2022.-2025. godine.

Ciljevi Strateškog plana vezani su za uspostavljanje podsticajnog okruženja za promociju i razvoj boračkog preduzetništva kako bi se smanjile društvene razlike, podstakla resocijalizacija i osiguralo povećanje nivoa zaposlenosti, te pravednija raspodjela društvenog bogatstva, posebno u kontekstu podrški posebnim društvenim grupama kao što su borci i članovi njihovih porodica, saopšteno je u utorak iz Vlade HNK-a.

Tokom rasprave istaknuto je kako se radi o izuzetno važnom strateškom dokumentu, a njegovim usvajanjem Vlada potvrđuje spremnost da svim borcima, osobito preduzetnicima, osigura podršku za njihove razvojne-preduzetničke projekte.

Vlada je također usvojila Odluku o utvrđivanju uslova i načina uvođenja u sistem zdravstvenog osiguranja zdravstveno neosiguranih vjerskih službenika. Pravo na zdravstveno osiguranje imati će svi vjerski službenici koji nisu osigurani po drugoj osnovi, a najduže do navršenih 65. godina života.

Također, Vlada je razmotrila Program Ministarstva za pitanja boraca o sticanju radnog iskustva i usavršavanja djece poginulih boraca u organima uprave i ustanovama HNK, koji za cilj ima da djeci poginulih boraca olakša integraciju na tržište rada i kroz sticanje radnog iskustva i usavršavanjem na odgovarajućem radnom mjestu spriječi njihovu dugotrajnu nezaposlenost, a o čemu će se izjasniti na nastavku sjednice.

Vlada je usvojila i Odluku o odobravanju novčanih sredstava za obilježavanja značajnih datuma iz Odbrambeno-oslobodilačkog rata u ukupnom iznosu od 150.000,00 KM, te Odluku o odobravanju 50.000,00 KM za finansiranje izgradnje zajedničkih spomen obilježja poginulih boraca.

Također, usvojena je i Odluka o odobravanju jednokratnih novčanih pomoći za pokrivanje troškova liječenja boraca i članova njihovog domaćinstva u iznosu od 3.600,00 KM.

Vlada je, također, usvojila i uputila u dalju skupštinsku proceduru Prijedlog Zakona o zaštiti od požara i vatrogastva u HNK, u koji je Uprava za civilnu zaštitu i vatrogastvo uvrstila prijedloge i primjedbe koji su istaknuti tokom rasprave, kao i prijedloge jedinica lokalne samouprave.

Vlada je, na prijedlog Ministarstva pravosuđa, uprave i lokalne samouprave, usvojila Prijedlog Zakona o dopunama Zakona o sudskim taksama s Tarifom, te ga uputila u dalju skupštinsku proceduru. Ovim prijedlogom izvršene su dopune Zakona koje su se kroz praksu primjene pokazale potrebnim. Također je usvojen Prijedlog Uredbe o naknadama za vrijeme provedeno u pripravnosti za rad, odvojeni život od porodice i smještaj na mjestu rada.

Vlada je dala saglasnost na Izvještaj o radu i Finansijski izvještaj Ustanove “Dom za socijalno i zdravstveno zbrinjavanje osoba s invaliditetom i drugih osoba” Stolac za period od 1.1. do 30.6. 2022. godine. Istaknuto je kako je je u tom periodu Ustanova pružila smještaj za 150 korisnika za koje je osigurana cjelodnevna zdravstvena zaštita, te redovni pregledi psihijatra, neuropsihijatra i doktora opće prakse.

Nastavljajući aktivnosti na jačanju privrednog razvoja HNK, Vlada je usvojila Odluku o davanju saglasnosti na Prijedlog Ugovora o koncesiji za obavljanje elektroprivredne djelatnosti proizvodnje, prijenosa i distribucije električne energije za deset elektroenergetskih objekata foto naponskih elektrana “PLINOMATIC”.

Iz resora Ministarstva privrede razmotrene su i usvojene Informacija o realizaciji elektroenergetskog bilansa i Informacija o realizaciji prometa naftnih derivata za prvih šest mjeseci ove godine na području HNK.

Na prijedlog Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Vlada je dala saglasnost na Pravilnik o uslovima, načinu prikupljanja i raspodjele sredstava ostvarenih od korištenja poljoprivrednog zemljišta u HNK.

Današnja sjednica Vlade Hercegovačko-neretvanskog kantona započela je minutom šutnje za tragično stradale članove porodice Krstić, stoji u saopštenju.

(StarMo)