Naslovnica Uncategorized Vlada HNK: Tri miliona maraka Domovima zdravlja

Vlada HNK: Tri miliona maraka Domovima zdravlja

494

Mostar — Vlada HNK dala je, u ponedjeljak suglasnost na Izmjene i dopune Financijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja HNK za 2021. godinu.

Sredstva prenesena iz ranijeg razdoblja u iznosu od 3.000.000 maraka bit će transferirana ugovornim domovima zdravlja za finansiranje zdravstvenih usluga liječenja osiguranika oboljelih od COVID-19.

Razmatrajući aktualnu pogoršanu epidemiološku situaciju, uoči sastanka kantonalnih predsjednika Vlada s čelnicima Vlade Federacije BiH, istaknuto je stajalište kako je, s ciljem zaustavljanja ubrzanog širenja koronavirusa, potrebno za cijeli prostor Federacije, pa i države, “jednoobrazno urediti kretanje ljudi i roba”.

Također je naglašeno kako bi na isti način trebalo urediti i rad svih ugostiteljskih objekata, dok bi pitanja školstva, kulturnih i drugih sadržaja uređivali kantoni i jedinice lokalne samouprave sukladno epidemiološkoj situaciji.

Vlada je opet pozvala na dosljedno poštivanje svih mjera koje su na snazi.


(StarMo)