Naslovnica Mostar Vlada HNK proglasila stanje elementarne nepogode

Vlada HNK proglasila stanje elementarne nepogode

263

Mostar — Vlada Hercegovačko-neretvanskog kantona donijela je, na prijedlog Kantonalnog štaba civilne zaštite, Odluku o proglašenju stanja elementarne nepogode na području HNK nastale uslijed djelovanja zemljotresa.

Istaknuto je kako su dvije jedinice lokalne samouprave Stolac i Čapljina proglasile stanje elementarne nepogode, čime su se stekli zakonski uslovi za proglašenje stanja prirodne nepogode na području HNK, saopšteno je u srijedu iz Vlade HNK-a.

Ujedno, zadužena je Komisija za procjenu šteta koje nastanu na materijalnim i drugim dobrima izazvanim djelovanjem prirodnih i drugih nepogoda da, u saradnji s nadležnim komisijama za procjenu šteta jedinica lokalne samouprave, izvrši procjenu s ciljem predlaganja pružanja pomoći za saniranje nastalih šteta.

Također, zadužena je Uprava za civilnu zaštitu i vatrogastvo da kontinuirano prati stanje na terenu s ciljem ispunjavanja propisanih uslova za dodjelu pomoći u saniranju šteta.

Na sjednici Vlade usvojen je i Izvještaj o radu Kantonalnog štaba civilne zaštite, te Izvještaj o prikupljanju i korištenju sredstava ostvarenih na osnovu posebne naknade za zaštitu od prirodnih i drugih nepogoda za proteklu godinu.

Na prijedlog Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, usvojen je Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o slatkovodnom ribarstvu HNK koji će biti upućen u daljnju skupštinsku proceduru.

Vlada je prihvatila Informaciju Ministarstva unutrašnjih poslova HNK o stanju objekta-zgrade Policijske stanice Prozor-Rama i potrebe izgradnje nove zgrade.

Resorni ministar Slađan Bevanda istakao je kako je objekat Policijske stanice Prozor-Rama izgrađen krajem četrdesetih godina prošlog stoljeća te je više puta popravljan za što su utrošena značajna sredstva, ali se funkcionalnost i kvalitet objekta nisu bitno popravili.

Tokom rasprave iskazana je neupitna spremnost MUP-a i Vlade da se pristupi izgradnji novoga objekta, te je zadužen resorni ministar da s općinskim načelnikom obavi potrebne razgovore s ciljem postizanja dogovora o načinu i modalitetima realiziranja ovog izuzetno značajnog i finansijski zahtjevnog projekta.

Nastavljajući aktivnosti na jačanju privrednog razvoja HNK, Vlada je usvojila odluke o dodjeli koncesija za obavljanje elektroprivredne djelatnosti proizvodnje, prenosa i distribucije električne energije za četiri elektroenergetska objekta smještena na području općine Čitluk i Grada Stoca.

Također, usvojene su i odluke o dodjeli koncesija za obavljanje elektroprivredne djelatnosti proizvodnje, prenosa i distribucije električne energije fotonaponskih elektrana smještenih na području Grada Stoca.

Na prijedlog Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta HNK Vlada je usvojila Odluku kojom se izdvaja 220.000 KM za rekonstrukciju sportske dvorane u OŠ “Bijelo Polje”.

Usvojena je i Odluka o izdvajanju 121.000 KM za OŠ Ivana Gundulića u Mostaru.

Istaknuto je kako je 100.000 KM namijenjeno za rekonstrukciju područnog odjela u Vojnom, a 21.000 KM za obnovu školske dvorane u područnom odjelu u Pologu.

S ciljem snažnije podrške socijalno ugroženim kategorijama stanovništva, a s obzirom na poskupljenje troškova života, Vlada je donijela odluku kojom se povećava visina stalne novčane pomoći za jednočlano domaćinnstvo. U tekućoj godini za ovu namjenu izdvojit će se više od 500.000 KM.

Na danas održanoj sjednici, Vlada je razmotrila i prihvatila Informaciju Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede HNK o stanju u veterinarstvu za 2021. godinu i Informaciju o stanju zaraznih bolesti u HNŽ-u.

Uz niz drugih odluka, zaključaka i rješenja usvojeni su Izvještaj o izvršenju Finansijskog plana i Izvještaj o ostvarenju Programa rada Fonda za zaštitu okoliša HNK za 2021. godinu, saopšteno je iz Vlade HNK-a.

(StarMo)