Naslovnica Mostar Vlada HNK: Pripravnici potpisuju ugovore

Vlada HNK: Pripravnici potpisuju ugovore

620
foto arhiva

Mostar — Na osnovu raspisanog Javnog poziva za prijem pripravnika u kantonalne organe uprave, upravne organizacije i druge službe, organe i institucije Hercegovačko-neretvanskog kantona, iz Vlade HNK su obavijestili kandidate o tome kako je Vlada HNK donijela Odluku o odabiru kandidata (pripravnika) za zaključenje ugovora u prvom krugu.

Odabrani kandidati dužni su pristupiti potpisivanju ugovora koje će biti održano 12. marta 2020. godine u 10 sati u sali zgrade Vlade HNK (Stjepana Radića 3, Mostar). Primljeni pripravnici započet će pripravnički staž 16. marta 2020. godine, saopšteno je iz Vlade HNK.

Istovremeno su obavijestili kandidate koji nisu primljeni u prvom krugu kako je Vlada, u saradnji sa Federalnim zavodom za zapošljavanje, osigurala sredstva za prijem dodatnog, značajnijeg, broja pripravnika sa Liste kandidata koji ispunjavaju uslove, o čemu će kandidati biti pravovremeno obaviješteni. Planirano je da kandidati, izabrani odlukom Vlade, u drugom krugu započnu obavljati pripravnički staž u aprilu 2020. godine.

Iz Vlade HNK napominju kako andidati prilikom potpisivanja ugovora trebaju ponijeti naredne dokumente (ovjerene kopije ili original): izvod iz matične knjige rođenih, uvjerenje o državljanstvu, diplomu, potvrdu o prebivalištu – CIPS, rješenje o nostrifikaciji ukoliko je diploma stečena van BiH.

(StarMo)