Naslovnica Mostar Vlada HNK: Preko 2,7 miliona KM za borce

Vlada HNK: Preko 2,7 miliona KM za borce

837

Mostar — Na danas održanoj 123. sjednici, Vlada Hercegovačko-neretvanskog kantona (HNK) je, na prijedlog Ministarstva za pitanja boraca, dala saglasnost na Program utroška sredstava za 2020. godinu u iznosu od 2.710.000 KM.

Programom je predviđeno niz aktivnosti, uz ostalo, stambeno zbrinjavanje (600.000 KM), grantovi udruženjima (598.760 KM), pomoć programima zapošljavanja i samozapošljavanja (300.000 KM), zdravstveno osiguranje (290.000 KM), te medicinska prevencija i rehabilitacija (270.000 KM), saopšteno je iz Vlade HNK-a.

Također, Vlada je dala saglasnosti na programe sufinansiranja zapošljavanja djece poginulih boraca i ratnih vojnih invalida, te sticanje radnog iskustva i usavršavanja djece poginulih boraca u Ministarstvu. Vlada će, putem Ministarstva, za realiziranje ovih programa izdvojiti 200.000 KM, a Federalni zavod za zapošljavanje 100.000 KM.

S ciljem otklanjanja prepreka za slobodno raspolaganje imovinom, zaštite imovine Kantona i postupanja po zahtjevima za kupovinom stanova dodijeljenih na korištenje, Vlada je usvojila Elaborat o izvršenom utvrđivanju nabavne, amortizirane i knjigovodstvene vrijednosti imovine (stanova), te dala saglasnost Ministarstvu za uknjižavanje 43 stana u stambeno-poslovnom objektu ORCA u Mostaru u knjigovodstvo Ministarstva.

Iz resora Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede usvojen je niz odluka i data saglasnost, uz ostalo, na program utroška sredstava za lovstvo i raspodjelu namjenskih sredstava za zaštitu i unaprjeđenje ribarstva. Također, prihvaćen je Program utroška 180.000 KM za transfere u veterinarstvu posebno provođenje programa mjera zdravstvene zaštite životinja od bruceloze u 2020. godini. Prihvaćena je i Informacija o stanju u oblasti lovstva za lovnu 2019.-2020. godinu na području HNK.

Vezano za Ministarstvo zdravstva, rada i socijalne zaštite, Vlada je razmotrila izvještaje o radu i poslovanju za 2019. godinu zdravstvenih ustanova čiji je osnivač odnosno suosnivač HNK: Sveučilišne kliničke bolnice Mostar, KB „Dr. Safet Mujić“ Mostar, Opće bolnice Konjic, Doma zdravlja Stari Grad Mostar i Zavoda za javno zdravstvo HNK. Prihvaćen je Prijedlog Odluke o usvajanju izvještaja koja će biti upućena u dalju skupštinsku proceduru.

Također, usvojena je odluka kojom se odobrava 40.000 KM za nabavku vakcine protiv bjesnila i gripe.

Nastavljajući aktivnosti na jačanju privrednog razvoja HNK, Vlada je, na prijedlog Ministarstva privrede, donijela više odluka o dodjeli koncesija za obavljanje elektroprivredne djelatnosti proizvodnje, prenosa i distribuiranja električne energije u općinama Čitluk i Stolac. Također, usvojen je Izvještaj o realiziranju Zbirnog plana svih nosilaca Programa razvoja male privrede HNK 2016. – 2020. godine i Strategije razvoja malog i srednjeg preduzetništva u HNK za period 2012.- 2020. godine u kojem se daje pregled poduzetih programa, projekata i mjera u 2019. godini.

Nastavljajući aktivnosti podrške prognanima i izbjeglima, Vlada Hercegovačko-neretvanskog kantona usvojila je Program Uprave za prognane i izbjegle za utrošak 460.00,00 KM namijenjenih podršci raseljenim osobama i povratnicima, podršci u održivom povratku, te readmisiji povratnika.

Usvojena je i Odluka o plaćanju troškova kolektivnih centara za 2020. čime su osigurana sredstva u ukupnom iznosu od 32.700 KM potrebna za održavanje centara, plaćanje režijskih troškova i troškova tekućeg održavanja.

Vlada je, također, usvojila Odluku o utvrđivanju visine iznosa uplate doprinosa za zdravstveno osiguranje raseljenih osoba i povratnika za 2020. godinu i Odluku o utvrđivanju visine naknade za podmirivanje troškova sprovoda raseljenih osoba i povratnika za 2020.

Razmotren je i usvojen Okvirni Akcijski plan Radnog tijela za borbu protiv korupcije HNK za preveniranje korupcije u vrijeme trajanja pandemije COVID-19. Istaknuto je, uz ostalo, kako je posebna pažnja posvećena preveniraju zloupotrebe finansijskih i materijalnih donacija međunarodnih donatora, preveniranju zloupotrebe javnih nabavki, preveniranju zloupotrebe poticaja, te koordiniranju aktivnosti antikorupcijskih tijela.

Na današnjoj sjednici usvojen je i Izvještaj o radu Agencije za privatizaciju u HNK za 2019. godinu, te data saglasnost na Program rada Agencije za ovu godinu.

(StarMo)