Naslovnica Mostar Vlada HNK: Pooštravanje inspekcijskih kontrola

Vlada HNK: Pooštravanje inspekcijskih kontrola

300

Mostar — Zbog pogoršanja epidemiološke situacije na području Hercegovačko-neretvanskog kantona (HNK) kantonalna vlada zadužila je jedinice lokalne samouprave da angažiraju nezaposlene sanitarne inženjere kao podršku nadležnim inspekcijama u svrhu kontrole nad provođenjem propisanih epidemioloških mjera.

Vlada je također zadužila nadležna ministarstva i jedinice lokalne samouprave koje dosad nisu formirale inspekcijske timove prema Zaključku Vlade od 12. novembra 2020. godine da odmah pristupe realiziranju tog zaključka.

Kako je saopšteno iz Vlade HNK-a, navedeni zaključci doneseni su nakon razmatranja Informacije o epidemiološkoj situaciji u HNK za period od 18. januara do 7. marta ove godine.

Ujedno, Vlada je obavezala sve nadležne inspekcije organizirane pri nadležnim ministarstvima, odnosno nadležnim općinskim i gradskim inspektorima da pojačaju inspekcijsku kontrolu i kontinuirano kontroliraju provođenje važećih naredbi i preporuka usvojenih od strane Vlade Federacije i Vlade HNK, te u skladu sa svojim ovlaštenjima preduzimaju mjere iz svoje nadležnosti.

Istaknuto je kako je zaštita od zaraznih bolesti dužnost jedinica lokalne samouprave, kantona, zdravstvenih ustanova, Zavoda zdravstvenog osiguranja, nosilaca privatne prakse, privrednih društava i drugih pravnih i fizičkih lica i svi su obavezni striktno se pridržavati svih propisanih epidemioloških mjera utvrđenih naredbama i preporukama usvojenim od strane Vlade Federacije BiH i Vlade HNK.

Također, Vlada HNK dala je saglasnost na Listu poslovnih subjekata za subvencioniranje kamata na odobrena kreditna sredstva prema Protokolu o saradnji između Razvojne banke FBiH i HNK.

Naime, nastavljajući aktivnosti podrške privredi pogođenom pandemijom, Vlada Hercegovačko-neretvanskog kantona raspisala je Javni poziv za subvencioniranje kamata za kreditne plasmane koje odobri Razvojna banka Federacije BiH.

Zanatlijama i privrednicima koji su zadovoljili kriterije iz Javnog poziva omogućeni su pojedinačni krediti u iznosu do 500.000 maraka uz rok otplate do 36 mjeseci, te grace period do 12 mjeseci. Fiksnu kamatu od 2 posto godišnje plaćat će Vlada HNK, dok se Razvojna banka odrekla naknade za obradu kredita.

Vlada je usvojila i Odluku o utvrđivanju visine naknade za podmirenje troškova pokopa za osobe koje su korisnici stalne novčane pomoći i za osobe smještene u ustanovu socijalne zaštite ili udomiteljsku porodicu za koje smještaj plaća HNK u iznosu od 956 maraka.

(StarMo)