Naslovnica Mostar Vlada HNK: Podnesena informacija o problemima u isplati

Vlada HNK: Podnesena informacija o problemima u isplati

402
foto arhiva

Mostar — Ministar finansija Hercegovačko-neretvanskog kantona (HNK) Adnan Faladžić u utorak je na sjednici kantonalne Vlade podnio Informaciju u u vezi sa problemima u isplati finansijskih sredstva izazvanih kvarom na informatičkoj opremi, odnosno serveru za obračun plata budžetskih korisnika, saopšteno je iz Vlade HNK-a.

Nakon detaljne rasprave, Vlada je usvojila niz zaključaka te obavezala resornog ministra da hitno izvijesti javnost o novonastaloj situaciji, mjerama koje se čine i aktivnostima koje će se poduzeti kako bi se otklonili nastali problemi.

Nastavljajući snažnu podršku boračkoj populaciji, Vlada je dala saglasnost na Program utroška Ministarstva za pitanja boraca za 2021. godinu u kojemu se, uz redovna izdvajanja za grantove udruženjima u iznosu od 519.780 maraka, za prava na osnovu Zakona o dopunskim pravima boraca i članova njihovih porodica izdvaja 2.870.000 maraka.

S ciljem poboljšanja uslova života boračke populacije, uz ostalo, realizirat će se stambeno zbrinjavanje u iznosu od 350.000 maraka, podrška zapošljavanju i samozapošljavanju u iznosu od 300.000 maraka, subvencionirati zapošljavanje djece poginulih boraca i RVI u iznosu od 200.000 maraka, plaćanje naknade upisa u obrazovne ustanove i doškolovanje, stručno osposobljavanje i prekvalificiranje u iznosu od 230.000 maraka, te obaveze plaćanja naknade za građevinsko zemljište u iznosu od 50.000 KM.

Također, za zdravstveno osiguranje izdvojit će se 290.000 maraka, medicinsko preveniranje i rehabilitiranje 120.000 maraka, podizanje i održavanje nadgrobnih spomenika, te troškove pokopa 120.000 maraka, ortopedska i druga pomagala 150.000 maraka, obilježavanje značajnih datuma 80.000 maraka i jednokratne pomoći 350.000 maraka.

Iz resora Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Vlada je usvojila Program transfera za veterinarstvo u ukupnom iznosu od 180.000 maraka. Istaknuto je kako se Programom, uz ostalo, osiguravaju sredstva za preveniranje, suzbijanje i iskorjenjivanje zaraznih bolesti životinja.

Nastavljajući aktivnosti na jačanju privrednog razvija HNK, Vlada je usvojila Odluku o dodjeli koncesije za obavljanje elektroprivredne djelatnosti proizvodnje, prenosa i distribucije električne energije za elektronaponski objekat fotonaponske elektrane “Pažin” na Pješivcu u Općini Stolac.

Također, Vlada je odobrila 20.000 maraka za obnovu potresom oštećene Osnovne škole Dragutina Tadijanovića u Petrinji, saopšteno je iz Vlade HNK-a.

(StarMo)