Naslovnica Mostar Vlada HNK: Izmjene i dopune Kolektivnih ugovora

Vlada HNK: Izmjene i dopune Kolektivnih ugovora

489
foto arhiva

Mostar — Vlada HNK je danas razmotrila i usvojila Izmjene i dopune Kolektivnog ugovora za djelatnost osnovnog i srednjeg odgoja i obrazovanja u HNK.

Istaknuto je kako je Vlada još jedanput iskazala razumijevanje za materijalni položaj prosvjetnih djelatnika, te je, u dijalogu sa socijalnim partnerima, utvrdila Izmjene i dopune Kolektivnog ugovora kojima se reguliraju primanja koja nemaju karakter plaća.

Vlada je započela i raspravu o primjeni Kolektivnog ugovora o pravima i obvezama poslodavaca i radnika u području zdravstva u HNK.

Usvojeno je i niz odluka o dodjeli koncesija za korištenje obalnih morskih voda i morskih dobara za potrebe obavljanja turističke djelatnosti u općini Neum, te obavljanje elektroprivredne djelatnosti proizvodnje, prijenosa i distribuiranja električne energije za elektroenergetske objekte fotonaponskih elektrana u općini Stolac.

Vlada je usvojila Informaciju o realiziranju prometa naftnih derivata za razdoblje od siječnja do lipnja 2019. godine u kojoj je konstatirano da je promet naftnih derivata ostvaren u obujmu 43. 404 tona. Promet benzina, lož ulja i tečnog naftnog plina je manji u odnosu na isto razdoblje 2018. godine, dok je primjetan porast prometa dizel goriva.

Razmotrena je i prihvaćena Informacija o realiziranju elektroenergetske bilance za prvih šest mjeseci ove godine na području HNK. Istaknuto je kako je preuzeta količina električne energije iznosila 384.557 MWh i veća je u iznosu na planiranu.

(StarMo)