Naslovnica Mostar Vlada HNK: 7 miliona za bolnice, ublažene mjere za škole i vrtiće

Vlada HNK: 7 miliona za bolnice, ublažene mjere za škole i vrtiće

317

Mostar — Vlada Hercegovačko-neretvanskog kantona (HNK), na prijedlog Ministarstva zdravstva, rada i socijalne zaštite HNK, na sjednici održanoj u utorak u Mostaru osigurala je ukupno sedam miliona maraka grant sredstava, nastavljajući tako redovnu podršku bolničkim ustanovama.

Na osnovu kriterija za finansiranje zdravstvenih ustanova, Sveučilišnoj kliničkoj bolnici Mostar raspoređen je godišnji iznos od 4.112.500 maraka, Kantonalnoj bolnici “dr. Safet Mujić” 1.869.000 maraka i Općoj bolnici Konjic 1.018.500 maraka, saopćeno je iz Vlade HNK.

Tokom rasprave iznova je istaknuto kako Vlada, iako nije poslodavac u zdravstvu i nije zadužena za plate radnika, značajnim sredstvima kontinuirano podržava rad kako bolničkih tako i ustanova primarne zdravstvene zaštite, odnosno domova zdravlja za koje se izdvaja ukupno dva miliona maraka.

Ublažavanje epidemioloških mjera

Vlada je usvojila Izvještaj o epidemiološkoj situaciji covid-19 u kojem je istaknuto kako HNK u posljednja tri mjeseca bilježi blago poboljšanje epidemiološke slike, stoga je, na inicijativu obrazovnih institucija, a na osnovu procjene epidemiološke situacije koju je uradio Zavod za javno zdravstvo, Krizni štab Ministarstva zdravstva, rada i socijalne zaštite predložio, a Vlada danas prihvatila, revidirane preventivne higijensko-epidemiološke mjere za rad školskih ustanova i vrtića koje se će primjenjivati od 15. februara s rokom važenja od 14 dana.


Istaknuto je donošenje sljedećih ublaženih mjera u školama: broj učenika u učionicama ograničava se na način da se osigura fizička distanca najmanje jedan i po metar; dozvoljava se održavanje nastave za učenike od prvog do petog razreda u punom obimu, bez dijeljenja na grupe u trajanju od 2 sata i 30 minuta; nastava fizičkog odgoja u pravilu će se izvoditi na otvorenom uvijek kada to dopuštaju vremenske prilike, a izuzetno i pod strogim epidemiološkim mjerama u školskim dvoranama.

Također, u školama u kojima se obrazuju djeca s poteškoćama u razvoju treba omogućiti održavanje sati prema potrebama škole uz pridržavanje epidemioloških mjera; učenici jednog odjela pohađaju nastavu samo u jednoj učionici s tim da se kabinetska nastava u osnovnim i srednjim školama dozvoljava prema potrebama škola uz striktno poštovanje epidemioloških mjera.

U vrtićima se dozvoljava povećanje broja djece u vrtićkim grupama ovisno o prostornim mogućnostima i uz poštivanje nužnih higijensko-epidemioloških mjera.

Sanacija regionalne ceste Prozor-Konjic

Iz resora Ministarstva prometa i veza, Vlada HNK donijela je Odluku o utvrđivanju javnog interesa za rehabilitaciju regionalne ceste R-418B Prozor-Konjic, čije stanje zahtjeva hitne građevinske intervencije kako bi se ispunili uslovi za sigurno i nesmetano odvijanje saobraćaja putnika i roba.

Usvojena je i Odluka o raspisivanju javnog tendera za dodjelu ribolovnog prava na dijelu ribolovnog područja – ribolovne zone za obavljanje sportsko-rekreacijskog ribolova na području HNK, kako bi se osigurao kontinuitet korištenja ribolovnih zona Čapljina, Čitluk, Jablanica, Konjic, Mostar, Neum, Ravno i Stolac, te blagovremeno provela procedura koju zakon propisuje.

Također, usvojen je Izvještaj o preventivnim akcijama suzbijanja zaraze životinja i stanju zaraznih bolesti u HNK u 2020. godini. Istaknuto je kako su vodeće bolesti među životinjama bruceloza, parazitarne bolesti, te američka gnjiloća pčelinjeg legla i nozemoza kod pčela, saopšteno je uz ostalo iz Vlade HNK-a.

(StarMo)