Naslovnica Mostar Vlada HNK: 200 hiljada maraka za slučaj koronavirusa

Vlada HNK: 200 hiljada maraka za slučaj koronavirusa

764

Mostar — Vlada Hercegovačko-neretvanskog kantona osigurala je 200.000 maraka za sufinansiranje adaptiranja i opremanja izolacionih soba u Sveučilišnoj kliničkoj bolnici Mostar za prijem i liječenje eventualno oboljelih od koronavirusa.

Također, usvojene su Izmjene i dopune Odluke o obimu prava na korištenje ortopedskih i drugih pomagala koji se mogu propisivati u sklopu obaveznog zdravstvenog osiguranja osiguranim osobama u HNK. Na poseban način istaknuto je kako su, uz ostala, sada osigurana i pomagala za dijabetičare odnosno senzor za mjerenja šećera u krvi i odašiljač za senzor za djecu do 18 godina, te izvjesne kategorije starijih dijabetičara, saopšteno je iz Vlade HNK-a.

Nastavljajući redovnu podršku, Vlada je i ove godine osigurala ukupno 7 miliona maraka, te na današnjoj sjednici donijela Odluku kojom je utvrdila mjerila, način finansiranja, raspored i odobravanje novčanih sredstava za bolničke zdravstvene ustanove čiji je osnivač ili suosnivač.

Na osnovu donesenih kriterija, sredstva iz kantonalnog budžeta raspoređena su i to za Sveučilišnu kliničku bolnicu 4.112.500 marka, Kantonalnu bolnicu dr. Safet Mujić 1.869.000 maraka i Opću bolnicu Konjic 1.018.500 maraka.

Vlada je, također, razmotrila Informaciju Ministarstva zdravstva, rada i socijalne zaštite i dala saglasnost za istraživanje zdravstvenog sektora koje će Svjetska banka provoditi u zdravstvenim ustanovama u HNK. Cilj je identificiranje mogućih problema funkcioniranja zdravstvenog sistema kako bi se, na osnovu prikupljenih informacija, unaprijedila područja poput upravljanja, finansijske stabilnosti i poboljšanja kvaliteta zdravstvenih usluga.

Kontinuirano provodeći aktivnosti u vezi sa rješavanjem naslijeđenih problema vezanih za pravosudna sudska rješenja, Vlada je usvojila Zaključak kojim je zadužila Ministarstvo finansija, kao nosioca aktivnosti da, u saradnji sa Ministarstvom pravosuđa, uprave i lokalne samouprave, Kantonalnim javnim pravobranilaštvom i Uredom predsjednika Vlade, priprami i Vladi predloži Akcioni plan u vezi sa pravosnažnim i izvršnim presudama i odlukama domaćih sudova i Evropskog suda za ljudska prava.

Također, donesena je Odluka o isplati 1,5 milion maraka za sudske presude i to 1 milion maraka za vansudske nagodbe i 500.000 maraka za isplatu duga na osnovu redovnih izvršenja sudskih odluka.

Na prijedlog Ministarstva saobraćaja i veza donesen je niz odluka u vezi sa održavanjem i saniranjem regionalnih i priključnih lokalnih puteva, a na poseban način istaknuta je Odluka kojom je odobreno 500.000 maraka za saniranje mosta Goransko polje na regionalnoj cesti Ostrožac-Fojnica.

Nastavljajući aktivnosti na jačanju privrednog razvoja HNK-a, Vlada je donijela više odluka o dodjeli koncesija za obavljanje elektroprivredne djelatnosti proizvodnje, prenosa i distribuiranja energije, navodi se u saopštenju iz Vlade HNK-a.

(StarMo)