Naslovnica BiH Vlada FBiH usvojila dopune Zakona o radu – Evo šta je najvažnije…

Vlada FBiH usvojila dopune Zakona o radu – Evo šta je najvažnije…

238
foto arhiva

Sarajevo — Vlada Federacije BiH usvojila je na današnjoj sjednici izmjene i dopune Zakona o radu koji se razlikuje od prvobitno ponuđenog dokumenta na koji su mnogi dali negativno mišljenje.

Prema novim izmjenama, radnici ne mogu biti poslani na godišnji odmor jednostranom odlukom poslodavca, a plaća tokom stanja nesreće može biti umanjena, ali ne za 75 posto kako je prvobitno bilo predloženo, već ne smije biti manja od najniže plate u FBiH – javlja avaz.ba.

U Članu 3. navedeno je kako se radno vrijeme može preraspodijeliti tako da tokom jednog perioda traje duže, a tokom drugog kraće, ali da ne može biti
t duže od 72 sata sedmično, te se dodaje da se ovo odnosi na poslodavce i firme koje su od posebnog interesa za FBiH.

Kada je riječ o Članu 4, gdje se poslodavcu daje mogućnost da pošalje sve ili dio radnika na korištenje godišnjeg odmora iz prethodne il itekuće godine tokom trajanja stanja prirodne nesreće, dodaje se da poslodovac to ne može učiniti bez prethodne konsultacije s vijećem uposlenika i sindikatom.

U Članu 5. koji se odnosi na plaćeno odsustvo, broj dana sa 20 povećan je na 40 tokom jedne kalendarske godine, a u Članu 6. koji se odnosi na neplaćeno odsustvo izmijeneno je to da više poslodavac ne može sam da ga pošalje već isključivo na zahtjev radnika u trajanju najduže 30 dana tokom jedne godine.

Prema Članu 7. poslodavac kojem je zbog zabrane rada pao prihod najmanje 20 posto (ranije bilo 35 posto) može dati prestanak obaveze rada u najdužem trajanju od 90 dana od dana donošenja odluke, a izbrisana je stavka u kojoj se navodilo da, ukoliko radnik na čekanju ne bude pozvan u radni odnos nakon ukidanja stanja prirodne ili druge nesreće, prestaje mu radni odnos uz pravo na otpremninu.

(StarMo)