Naslovnica BiH Vlada FBiH: Skoro 10 miliona KM za borbu protiv koronavirusa

Vlada FBiH: Skoro 10 miliona KM za borbu protiv koronavirusa

359

Mostar — Vlada Federacije BiH je na današnjoj sjednici u Mostaru razmotrila i prihvatila revidirani Krizni plan pripravnosti i odgovora na pojavu novog koronavirusa (COVID-19) Federacije BiH.

Za njegovu provedbu su, u okviru vlastitih nadležnosti, zaduženi Federalno ministarstvo zdravstva i Zavod za javno zdravstvo FBiH, a Krizni plan se realizira u suradnji s nadležnim tijelima vlasti za oblast zdravstva u kantonima, kao i zdravstvenim ustanovama na teritoriju FBiH.

Za provedbu su zadužena i druga federalna ministarstva i tijela federalne uprave, ukoliko bude ocijenjeno da je provedba određenih mjera iz Kriznog plana i u njihovoj nadležnosti, javio je Ured za odnose s javnošću Vlade FBiH.

Donesena je Odluka o odobravanju raspoređivanja i korištenja namjenskih prihoda s posebnog transakcijskog računa za sredstva za zaštitu i spašavanje od prirodnih i drugih nesreća, otvorenog kao podračun u okviru Jedinstvenog računa Trezora koja su kumulirana iz predhodnih godina Federalnoj upravi civilne zaštite u ukupnom iznosu od 9.814.300 maraka.

Ovaj iznos bit će raspoređen i korišten za nabavku neophodne opreme, uključujući i adaptaciju prostora, za zaštitu zdravstvenih radnika i stanovništva u Federaciji BiH u uslovima pogoršane epidemiološke situacije s novim koronavirusom, te za finansiranje karantena.

(StarMo)