Naslovnica BiH Vlada FBIH: Pronaći odgovarajući objekat za karantin

Vlada FBIH: Pronaći odgovarajući objekat za karantin

379

Sarajevo — Vlada Federacije BiH je, na današnjoj sjednici u Sarajevu, usvojila informaciju o poduzetim aktivnostima nadležnih federalnih institucija nakon pojave novog koronavirusa (COVID-19) koji je Svjetska zdravstvena organizacija (SZO) 30.1.2020. godine proglasila javnozdravstvenim izvanrednim stanjem od međunarodnog značaja.

Federalno ministarstvo zdravstva će pripremiti akt obraćanja Vlade Federacije BiH Vijeću ministara BiH kojim će biti zatražena urgencija za odgovor na akt od 5.2.2020. godine. Ovo ministarstvo će novim aktom upoznati Vijeće ministara BiH da Vlada FBiH redovito prati kretanje epidemiološke situacije i da je, ukoliko bude postojala potreba u slučaju pogoršanja situacije, a po preporuci SZO, spremna predložiti nove mjere, poput ograničavanja kretanja državljana koji dolaze iz NR Kine, Italije, Južne Koreje, Irana i drugih zemalja pogođenih koronavirusom, kao i o potrebi izdavanja preporuke bh. državljanima, kao i stranim državljanima koji imaju privremeni ili stalni boravak u BiH, da ne putuju u zemlje u kojima je prisutan COVID-19: NR Kinu, Italiju, Južnu Koreju i Iran.

Ukoliko dođe do vanredne situacije, Vlada FBiH će predložiti Vijeću ministara BiH smanjenje broja graničnih prelaza za državljane koji dolaze iz ovih i drugih zemalja pogođenih koronavirusom, saopšteno je iz Vlade FBIH.

Za nabavku neophodne opreme, uključujući i adaptaciju prostora, za zaštitu, prvenstveno zdravstvenih radnika i stanovništva u Federaciji BiH u uslovima pogoršane epidemiološke situacije koronavirusom, te za finansiranje karantina, Vlada FBiH će izdvojiti potrebna sredstva. Oprema će biti nabavljena u skladu s preporučenom specifikacijom SZO-a.

Federalno ministarstvo finansija je zaduženo da, za prvu narednu sjednicu Vlade FBiH, nakon prijema zahtjeva Federalnog ministarstva zdravstva i Zavoda za javno zdravstvo FBiH, pripremi prijedloge odluka o odobravanju ovih sredstava Federalnom ministarstvu zdravstva i Zavodu za javno zdravstvo FBiH.

Zaključeno je i da je potrebno pronaći odgovarajući objekat koji bi mogao poslužiti kao karantin za potencijalno zaražene osobe.

Vlada FBiH će u roku od deset dana sazvati zajednički sastanak svih premijera vlada u Federaciji BiH, kao i ministara zdravstva i ministara unutarnjih poslova u FBiH, Federalnog stožera civilne zaštite, Crvenog križa FBiH s ciljem sagledavanja kompletne situacije na području FBiH u vezi s koronavirusom, te poduzimanja daljih potrebnih mjera radi zaštite stanovništva od i spriječavanja širenja zarazne bolesti. Poziv za sastanak će biti upućen i ministarstvima obrane, sigurnosti i civilnih poslova BiH.

Vlada je pozvala sve subjekte da ne provode svoje, već provode mjere zdravstvenih vlasti.

Kako je navedeno u informaciji, na području FBiH do sada nije registriran nijedan potvrđen slučaj bolesti izazvane koronavirusom. Međutim, epidemiološka situacija u svijetu se jako brzo mijenja, te se pojava COVID-19 može očekivati i u FBiH i BiH.

Formirani su Krizni štab Federalnog ministarstva zdravstva i kantonalni krizni štabovi koji obavljaju svoje aktivnosti u skladu sa Zakonom o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti, međunarodnom zdravstvenom legislativom, kao i preporukama SZO i Evropskog centra za kretanje zaraznih bolesti.

Pojačan je epidemiološki nadzor u FBiH, a izvršen je i u kineskoj firmi angažiranoj na izgradnji Koridora Vc na području Hercegovačko-neretvanskog kantona.

Laboratorija Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu može dijagnosticiriati novi koronavirus. Upravo su pristigli u BiH i dodatni testovi za detekciju koronavirusa koje je donirala SZO.

Nadležne institucije u FBiH su u stalnom kontaktu s ciljem provođenja pojačanog epidemiološkog nadzora i podizanja nivoa spremnosti i odgovora na eventualnu pojavu sumnjivih slučajeva. Federalno ministarstvo zdravstva je u stalnom kontaktu i sa SZO.

Pozvani su svi bh. i strani državljani koji imaju stalni ili privremeni boravak u FBiH, a koji su se unazad sedam dana vratili u BiH iz Italije, Južne Koreje i Irana da se telefonom, bez obzira imaju li simptome bolesti ili ne, jave svom nadležnom kantonalnom zavodu za javno zdravstvo radi savjetovanja o daljnjem postupanju, te ostanu u kućnoj samoizolaciji. U slučaju pojave simptoma respiratorne bolesti (povišena temperatura, kašalj, otežano disanje) trebaju telefonom odmah obavijestiti nadležni kantonalni zavod za javno zdravstvo.

Krizni štab Federalnog ministarstva zdravstva, s ciljem sigurnosti učenika i nastavnika, preporučuje otkazivanje ekskurzija i organiziranih školskih putovanja u Italiju.

(StarMo)