Naslovnica BiH Vlada FBiH: Podržano kreditno zaduženje od…

Vlada FBiH: Podržano kreditno zaduženje od…

99

Sarajevo — Vlada FBiH je podržala inicijativu da kreditnim zaduženjem kod Međunarodne banke za obnovu i razvoj (IBRD) budu osigurana sredstva za finansiranje Programa integriranog razvoja koridora rijeka Save i Drine, u iznosu do 23,47 milijuna maraka.

Prihvaćena je i informacija o ovom kao osnova za vođenje pregovora, te su zadužena federalna ministarstva financija i poljoprivrede vodoprivrede i šumarstva da u tim za pregovore imenuju ovlaštene predstavnike, izvijestili su iz Ureda Vlade FBiH za odnose s javnošću.

Konačna odluka o zaduženju bit će donesena po okončanju pregovora s IBRD-om i utvrđivanju konačnih uvjeta zaduženja.

Federalno ministarstvo financija će Vladi Federacije BiH podnijeti informaciju o pregovorima kao i tekst usuglašenog Sporazuma o zajmu između Bosne i Hercegovine i IBRD-a, a današnje zaključke dostaviti Ministarstvu finansija i trezora BiH radi provođenja dalje procedure u vezi s kreditnim zaduženjem.

Inače, inicijativu za ovo kreditno zaduženje pokrenulo je Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, navodeći da je cilj programa jačanje prekogranične saradnje u sektoru voda, te unapređenje plovnosti i zaštita od poplava u koridorima Save i Drine.

Provođenje ovog projekta predviđeno je kroz dvije uzastopne i djelomično preklapajuće faze zajedno sa Srbijom, Crnom Gorom, Hrvatskom i Slovenijom.

 

(StarMo)