Naslovnica Mostar Vlada FBIH: Podrška za kredit od 11,5 miliona za izgradnju KSC Mostar

Vlada FBIH: Podrška za kredit od 11,5 miliona za izgradnju KSC Mostar

189

Mostar — Vlada Federacije BiH u četvrtak je podržala inicijativu da kreditnim zaduženjem kod Razvojne banke vijeća Europe (CEB) budu osigurana sredstva za realizaciju Projekta “Izgradnja kulturno-sportskog centra u Mostaru”, u ukupnom iznosu do 11.500.000 eura.

Prihvaćena je i informacija o kreditu CEB-a za realizaciju ovog projekta kao osnova za vođenje pregovora.

Federalno ministarstvo financija i Grad Mostar zaduženi su da u tim za pregovore o kreditu imenuju ovlaštene predstavnike.

Konačna Odluka o zaduženju bit će donijeta po okončanju pregovora sa CEB-om s kojom će biti utvrđeni konačni uslovi kreditnog zaduženja, po kojem je krajnji dužnik Grad Mostar.

Federalno ministarstvo finansija će Vladi dostaviti informaciju o pregovorima i tekst usaglašenog Sporazuma o zajmu između Bosne i Hercegovine i CEB-a, a današnje zaključke uputiti Ministarstvu finansija i trezora BiH radi provođenja dalje procedure u vezi s kreditnim zaduženjem, kaže se u saopštenju Ureda Vlade FBiH za odnose s javnošću.

(StarMo)