Naslovnica Mostar U završnoj fazi izgradnja trotoara u Raštanima

U završnoj fazi izgradnja trotoara u Raštanima

320

Mostar — Projektom izgradnje trotoara uz glavnu saobraćajnicu ispred područne škole u naselju Raštani, predviđena je dužina trotoara od 950 metara, saopšteno je iz Grada Mostara.

Trasa novog projektiranog trotoara se u potpunosti prilagođava postojećem stanju odnosno postojećoj cesti Mostar-Raštani-Vojno. Dijelovi trotoara se obaraju na nivo puta na prilazima parcelama-kućama.

Na dijelovima gdje priključne ceste presijecaju trasu trotoara, obara se trotoar na nivo priključne ceste radi smanjenja barijera njegovog korištenja invalidima, starijim osobama, dječjim kolicima i slično.

Projektom je obuhvaćena i odvodnja oborinskih voda sa trotoara i kolovoza. U sklopu trotoara izgrađena je i autobuska stanica. Postojeća trasa saobraćajnnice se ne dira, ostaje ista.

Ugovor je potpisan sa izvođačem radova HP INVESTING d.o.o. Mostar, u iznosu od 121.111,86 KM (sa PDV-om), prema projektnoj dokumentaciji preduzeća SOPA d.o.o. Posušje.


Usluge građevinskog nadzora obavlja poduzeće Tehnozaštita d.o.o. Mostar. Radovi su otpočeli 27.1.2021. godine, te je planirani rok završetka radova 27. 5. 2021. godine. Izvođenje radova se odvija prema planu, u završnoj je fazi.

Potrebna finansijska sredstva za realizaciju ovog projekta su osigurana iz budžeta Grada Mostara: Ukupni troškovi projekta su cirka 130.000,00 KM (projektna dokumentacija, izvođenje radova, stručni nadzor), saopštio je gradski Odjel za urbanizam i građenje.

(StarMo)