Naslovnica BiH Tužbe protiv Tadićke i Debevca!

Tužbe protiv Tadićke i Debevca!

340
Gordana Tadić

Sarajevo — Ured disciplinskog tužioca (UDT) Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine (VSTV BiH) podnio je disciplinske tužbe protiv Gordane Tadić, glavne tužiteljice Tužilaštva BiH, i Ranka Debevca, predsjednika Suda BiH.

Tužba protiv glavne tužiteljice Tužilaštva BiH Gordane Tadić podnesena je zbog disciplinskih prekršaja iz člana 57. Zakona o VSTV-u BiH i to: tačke 8, odnosno “nemar ili nepažnja u vršenju službenih dužnosti”, te tačke 17, odnosno “propuštanje, iz neopravdanih razloga, da postupi u skladu sa odlukama, naredbama ili zahtjevima Vijeća”.

Protiv nje je podnesena i tužba iz tačke 22, odnosno “ponašanje u sudu ili tužilaštvu ili izvan suda ili tužilaštva koje šteti ugledu tužilačke funkcije”.

Prva tačka disciplinske tužbe protiv tužene glavne tužiteljice Tužilaštva BiH Gordane Tadić odnosi se na svjesno zanemarivanje obaveze i naloga Vijeća da se predmeti tužilaštva raspoređuju u rad tužiocima putem automatskog sistema raspodjele (TCMS) u periodu njenog mandata na funkciji glavnog tužioca.

Druga tačka se tiče propuštanja da kao rukovodilac Tužilaštva BiH primijenom odredaba Zakona o zaštiti tajnih podataka osigura pokretanje postupka personalnih sigurnosnih provjera osoblja Tužilaštva BiH koje rukuje tajnim podacima, kao i naloga Vijeća da sve pravosudne institucije u BiH provedu sve obaveze i mjere navedenog Zakona.

U pogledu treće tačke, navodi se odnose na narušavanje ugleda pravosuđa neosnovanim zahtjevom za isplatu potraživanja vezanog za najam stana.

Tužba protiv predsjednika Suda BiH Ranka Debevca podnesena je zbog disciplinskih prekršaja iz člana 56 Zakona o VSTV-u BiH i to po tački 19, a to je “namjerno davanje lažne, obmanjive ili nedovoljne informacije u vezi sa prijavama za radno mjesto, disciplinskim stvarima, pitanjima unapređenja i napredovanja u službi ili bilo kojim drugim pitanjima koja su u nadležnosti Vijeća”, te tačke 22 – “ponašanje u sudu i izvan suda koje šteti ugledu sudijske funkcije”.

Prva tačka disciplinske tužbe protiv tuženog predsjednika Suda BiH Ranka Debevca odnosi se na neprimjeren kontakt sa osobom protiv koje se vodi postupak pred sudom kojim rukovodi.

Druga tačka disciplinske tužbe se odnosi na upućivanje komentara neprimjerenog sadržaja kroz komunikaciju sa tužiteljicom koja postupa u predmetu u kojem je tuženi učesnik u postupku.

U pogledu treće tačke radi o namjernom davanju nedovoljne informacije VSTV-u o imovini tuženog u inostranstvu, kroz lične finansijske izvještaje dostavljene Vijeću.

UDT ne može komentarisati postupak koji je u toku.

“Napominjemo da se niko ne može smatrati disciplinski odgovornim dok se njegova odgovornost ne utvrdi pravosnažnim odlukama disciplinskih komisija. Ured disciplinskog tužioca predano radi na jačanju odgovornosti pravosuđa kroz disciplinsku odgovornost nosilaca svih pravosudnih funkcija, u cilju osiguranja odgovornog i efikasnog pravosudnog sistema građanima Bosne i Hercegovine”, navode iz UDT-a.

(StarMo)