Naslovnica Mostar Trening za mlade: “Umjetnost demokratije”

Trening za mlade: “Umjetnost demokratije”

528
foto: arhiva

Mostar — U srijedu u 14 sati u prostorijama Centra za kulturu u Mostaru počinje realizacija prvog ciklusa treninga sa mladima kao dijela projekta „Umjetnost demokratije“ za mlade Hercegovačko-neretvanskog kantona, koji se realizira u okviru Zajedničkog regionalnog programa „Dijalog za budućnost.“

Na treningu će mladi imati priliku da se informišu kako da najuspešnije i najlakše zastupaju svoje interese kroz omladinski aktivizam unaprijeđujući kvalitet života mladih, kao i njihovo ostvarivanje prava i jednakih mogućnosti učešća u različitim oblastima društvenog života.

Kroz interaktivne radionice raspravljat će se i simulirati aktivnosti zagovaranja, a konačni cilj radionice jeste da mladi budu naučeni o mogućnostima aktivizma u lokalnim zajednicama iz kojih dolaze.

Ukupno 100 mladih iz Kantona Sarajevo, Hercegovačko – neretvanskog kantona, Bosansko podrinjskog kantona, Republike Srpske, Grad Pljevlja Crna Gora kroz treninge će biti osnaženo za rješavanje konkretnih problema s kojima se susreću mladi.

Trening provodi Udruženje Centar za razvoj omladinskog aktivizma CROA, u okviru Zajedničkog regionalnog programa „Dijalog za budućnost: unaprijeđenje dijaloga i društvene kohezije, u i između, Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Republike Srbije“, koji provode UNDP, UNICEF i UNESCO, a finansira ga Fond UN-a za izgradnju mira (UN PBF). Sveukupni cilj projekta je raditi na osnaživanju mladih za kreativno iskorištavanje vlastitog potencijala za pozitivne društvene promjene uz poticanje na odgovornost, uključivanje u demokratske procese te poštivanja ljudskih prava.

Timovi će u saradnji sa voditeljima projekta Udruženjem Centar za razvoj omladinskog aktivizma CROA, realizovati brojne informativne, promotivne i zagovaračke aktivnosti, saopćili su organizatori, prenosi Mostarski.ba.

(StarMo)