Naslovnica Mostar Traže da se konačno formira Savjet za mlade FBIH

Traže da se konačno formira Savjet za mlade FBIH

591

Mostar — Članovi Vijeća mladih Federacije Bosne i Hercegovine predstavili su u utorak poslijepodne u Mostaru inicijativu pod nazivom „Treba mi sasvjet“, čiji je glavni cilj konačno formiranje Savjeta za mlade na nivou Federacije BiH.

Iz tog razloga u utorak je u Lenjinovom šetalištu, pored Gimnazije Mostar, postavljen i info-pult, s ciljem promocije ne samo važnosti osnivanja Savjeta za mlade FBIH, nego i poboljšanja provođenja već postojećeg Zakona o mladima u FBIH.

Koordinator inicijative „Treba mi savjet“ Nedim Alibegović medijima je izjavio kako se već 10 godina čeka na formiranje Savjeta za mlade FBIH, iako je to bila obaveza Vlade FBIH.

On je objasnio da navedena inicijativa teži ka formiranju Savjeta za mlade, kao radnog tijela Vlade FBIH, koje je prema Zakonu o mladima uspostavljeno još 2010. godine, kao međuresorno tijelo, u kojem mladi i predstavnici federalnih ministarstava trebaju za istim stolom razgovarati o implementaciji Zakona o mladima i da zajedno kreiraju nove politike i programe za mlade.

„Ovo tijelo još uvijek ne postoji i ono što mi želimo jeste da se što prije Vlada FBIH, nadležna ministarstva usmjere u ovom pravcu i formiraju ovo tijelo“, kazao je Alibegović.

Potpredsjednik Vijeća mladih Grada Mostara, Ivo Čarapina, podsjetio je na činjenicu da je u toku veliki odlazak mladih iz BiH, te da je na djelu „manjak brige za mlade“.

Kao primjer, naveo je da nema Komisije za mlade na nivou Grada Mostara, nema ni na nivou HNK, jer još nema ni nove Vlade HNK, kao ni na nivou FBIH.

„U to vrijeme mladi su nezaposleni, mladi su nezadovoljni i mladi napuštaju ovu državu“, naglasio je Čarapina.

On je dodao da mladi jesu pasivni, ali da zaslužuju da imaju ko će ih zastupati i boriti za njih na terenu i pred institucijama.

„Savjet za mlade, koji bi se donio na nivou Federacije, svakako bi predstavljao jedno tijelo koje bi nadziralo sve one politike koje se provode na razini Federacije, ali i na nižim nivoima, koje su usmjerene mladima“, naglasio je Čarapina.

Faris Čolić (19), iz Vijeća mladih Grada Mostara je uputio apel mladima.

„Inicijative su te da jednostavno pozovemo mlade ljude da se više uključuju u procese, u izgradnji mladih kroz nevladine organizacije i kako mladi mogu doprinijeti poboljšanju statusa mladih u Gradu Mostaru“, kazao je Čolić.

(StarMo)