Naslovnica Mostar Sveučilište prošlo postupak “institucionalne akreditacije”

Sveučilište prošlo postupak “institucionalne akreditacije”

242

Mostar — Sveučilište u Mostaru uspješno je prošlo postupak institucionalne akreditacije te je tim povodom održana svečana akademija na Medicinskom fakultetu SUM-a.

Sveučilište u Mostaru od deset kriterija za akreditaciju visokoškolskih ustanova u Bosni i Hercegovini potpuno ispunjava njih sedam, a tri su znatno ispunjena.

Ministar obrazovanja, nauke, kulture i sporta HNK Rašid Hadžović uručio je rektoru SUM-a Rješenje o akreditaciji naglasivši kako je ovo za HNK važan dan zbog institucionalne akreditacije.

Rektor Zoran Tomić kazao je kako su Senat i Upravno vijeće Sveučilišta, svatko iz područja svoje nadležnosti, u protekle dvije godine, usvojili su 23 pravna akta.

“Misao vodilja pri izradu novih, te izmjeni i dopuni postojećih akata, bila je iskoristiti dosadašnje iskustvo i zadržati dobre prakse, ali istovremeno unaprijediti procese u skladu sa suvremenim zahtjevima pred kojima se visoko obrazovanje nalazi” – kazao je Tomić.

Prije same svečane akademije, održana je i sjednica Senata te je jednoglasno usvojen novi Statut SUM-a koji odražava integracijske procese, ali je u svojem funkcionalnom dizajnu duboko decentraliziran i prilagođen optimalnim potrebama sastavnica.

Osim toga donesena je odluka o nazivima sportskih terena na Sveučilištu te će svi sportski prostori imati u nazivu „sveučilišni“. Popularno Vojničko igralište tako će postati „Sveučilišni sportski centar“.

(StarMo)