Naslovnica Mostar Sveučilište: Moguć angažman i umirovljenih profesora

Sveučilište: Moguć angažman i umirovljenih profesora

300
foto arhiva

Mostar — Na sjednici Senata Sveučilišta u Mostaru donesena je i odluka o mogućem angažiranju umirovljenih profesora.

U odluci stoji kako umirovljeni profesori, izabrani u zvanje redovitog profesora, ako za to postoji potreba, “mogu biti angažirani na prvom, drugom ili trećem ciklusu studija te znanstveno-istraživačkom radu za akademsku godinu, a najduže do navršenih 70 godina života”.

Iznimno, umirovljeni izvanredni profesori i docenti izabrani u znanstveno nastavno/umjetničko nastavno zvanje, dok im traje izbor u zvanje, mogu sudjelovati u nastavnom procesu i znanstveno-istraživačkom radu samo na temelju odluke Senata, a na prijedlog Znanstveno nastavnoga/Umjetničko nastavnoga vijeća ustrojbenih jedinica, javili su sa mostarskog Sveučilišta.

(StarMo)