Naslovnica BiH Sudije iz FBiH demantovale Tegeltiju

Sudije iz FBiH demantovale Tegeltiju

615
Milan Tegeltija

Sarajevo — Predsjedništvo Udruženja sudija/sudaca Federacije BiH objavilo je zaključke sa sjednice održane 21. februara 2020. godine. u kojima se, između ostalog, tvrdi da izjava Predsjednika VSTV-a, Milana Tegeltije o njegovom prisustvu na sastanku „srpskih predstavnika u organima Bosne i Hercegovine” – “dokumentira iskrivljenu ustavne strukturu Bosne i Hercegovine, uključujući i nadležnosti VSTV, na čijem čelu se nalazi”.

Milan Tegeltija je ranije u svojstvu Predsjednika VSTV-a u izjavi za medijsku kuću N1 od 13.02.2020. godine, naveo da je on u VSTV-u “predstavnik Republike Srpske (RS) i da zajedno sa ostalim članovima iz RS-a ima obaveze da predstavlja RS u VSTV-u”.

VSTV prema zakonskim propisima i u pogledu ustavnog sistema trodiobe vlasti, nema ni jedno obilježje predstavničkog tijela entiteta, niti se njegovi članovi na bilo koji način mogu dovesti u vezu sa predstavljanjem entiteta.

VSTV je regulator koji djeluje kao samostalan i nezavisan organ koji prema različitim kriterijima predstavlja pravosuđe u cjelini. Tumačenje VSTV-a kao „predstavničkog tijela entiteta” predstavlja razlog za brigu, jer bi to, između ostalog, značilo da ono ima i funkciju zaštite vitalnih interesa konstitutivnih naroda, što nije Zakonska odrednica i u direktnoj je suprotnosti sa osnovnim principom na kojem VSTV kaoregulator djeluje – navode, između ostalog, iz Predsjedništva Udruženja sudija/sudaca Federacije BiH.

(StarMo)