Naslovnica BiH Sud BiH odbio zahtjev Dodikove stranke

Sud BiH odbio zahtjev Dodikove stranke

302

Sarajevo — Apelacioni odjel Suda Bosne i Hercegovine odbio je zahtjev Saveza nezavisnih socijaldemokrata (SNSD) za poništenje naredbe Centralne izborne komisije BiH od 10. oktobra.

SNSD je Sudu BiH podnio zahtjev za ocjenu zakonitosti naredbe Centralne izborne komisije BiH od 10. oktobra, koja se odnosi na otvaranje vreća i ponovno kontrolno brojanje glasačkih listića po službenoj dužnosti na svim redovnim biračkim mjestima za nivo predsjednika i potpredsjednike bh. entiteta Republika Srpska, i predložio odgodu izvršenja osporenog akta.

Danas, 1. novembra Sud BiH je donio presudu kojom se odbija zahtjev SNSD-a za poništenje naredbe Centralne izborne komisije BiH od 10. oktobra.

Sud BiH u presudi pored ostalog navodi:

“Ocjenjujući osnovanost prigovora o nezakonitosti predmetne naredbe, ovo vijeće je prije svega razmatralo i imalo u vidu ovlaštenja Centralne izborne komisije BiH u njihovoj ukupnosti, dakle, ne samo pojedine odredbe, nego cilj i smisao Izbornog zakona BiH i provedbenih propisa. Treba imati u vidu da Izborni zakon BiH, a ni podzakonski akti nisu ni regulirali upravo ovakvu situaciju koja je bila uzrok donošenja osporenog akta, pa kod takvog stanja stvari valja razmotriti preduzetu radnju u ukupnosti ovlaštenja Centralne izborne komisije BiH, prije svega odgovornosti ove komisije za cjelokupan izborni postupak. Preduzeta radnja izdavanja naredbe u već navedenim okolnostima, u cijelosti je u funkciji ispunjavanja osnovnog zadatka Centralne izborne komisije BiH, da utvrdi i objavi tačne i potpune rezultate izbora.“

Podsjećamo da je Sud Bosne i Hercegovine 26. oktobra donio rješenje kojim je odbijen i zahtjev SNSD-a za odgađanje izvršenja naredbe Centralne izborne komisije BiH od 10. oktobra, prenose federalna.ba i AA.

(StarMo)