Naslovnica BiH Sud BiH: Merkez osuđen, Bogunić i Hurić oslobođeni

Sud BiH: Merkez osuđen, Bogunić i Hurić oslobođeni

435
foto arhiva

Sarajevo — Sud BiH osudio je Ibru Merkeza na dvije godine zatvora za zločine počinjene u Goraždu.

On je proglašen krivim jer je utvrđeno da je, kao načelnik Stanice javne bezbjednosti (SJB), “nezakonito zatvarao i nečovječno postupao prema srpskim civilima u periodu od sredine jula do 4. avgusta 1992. godine”.

Merkez je istom presudom oslobođen dijela optužbe, dok su Predrag Bogunić i Ešef Hurić potpuno oslobođeni.

Sudsko vijeće je utvrdilo da je Merkez izvršio nezakonitu naredbu Ratnog predsjedništva Goražda od 9. jula 1992. kojom se nalaže koncentracija srpskog stanovništva i odabrao četiri stana u koja je zatvoreno 70 civila, među kojima je bilo djece i bolesnih.

Vijeće je utvrdilo da je Merkez imao ovlaštenja da poboljša uslove u kojima su bili zatvoreni civili, ali da to nije učinio i time je doprinio nehumanom postupanju. Prema presudi, civili nisu imali odgovarajuću ishranu, kao ni minimalne uslove za higijenu, a bolesnima je pogoršano zdravstveno stanje.

Kad je u pitanju visina kazne, rekla je Pašić, Vijeće nije našlo otežavajućih okolnosti. Za izricanje kazne ispod zakonskog minimuma Vijeće se opredijelilo cijeneći da je optuženi neosuđivan i u poznim godinama, da se protivio nezakonitoj naredbi, da je dozvoljavao civilima da odu iz stanova i da im se dostavlja hrana, da je u tom periodu u Goraždu bio haos, granatiranje i nestašica hrane.

Merkez, Bogunić i Hurić oslobođeni su optužbi za nezakonito zatvaranje 31 civila srpske nacionalnosti iz sela Bučje u prostorijama SJB-a, gdje su držani u nehumanim uslovima, u prenatrpanoj prostoriji, uskraćeni za toalet i higijenu, te izgladnjivani, i gdje je jedno lice preminulo, a jedno pokušalo da izvrši samoubistvo. Oslobođeni su i optužbi za dalje držanje stanovništva u stanovima nakon 4. avgusta, kao i za oduzimanje prava na pravično suđenje.

Vijeće je utvrdilo da su civile iz Bučja doveli pripadnici 43. drinske brigade i da se vojska obratila Merkezu za smještaj ovih lica, uz obrazloženje da vojska nema prostorije za tu svrhu.

Merkez je oslobođen optužbi za period nakon 4. avgusta 1992. uz obrazloženje da je tada ranjen i da je kasnije bio na liječenju. Bogunić je oslobođen jer Vijeće, kako je istakla Pašić, nije pronašlo pouzdane dokaze da je vršio dužnost načelnika SJB-a dok je Merkez bio odsutan, od kraja avgusta do polovine februara 1993. godine.

Pašić je kazala da se ne može utvrditi da je Bogunić de facto mijenjao Merkeza, jer ne postoji nijedan dokument koji je potpisao u tom svojstvu. Hurić je, kako se navodi u presudi, bio komandir stanice policije na lijevoj obali u Goraždu, i nije bio ovlašten ni za kakave odluke u vezi sa zatvorenim civilima.

Suđenje u ovom predmetu trajalo je tri i po godine – od 24. marta 2016. do prošlog mjeseca.

Na danas izrečenu prvostepenu presudu dozvoljena je žalba Apelacionom odjeljenju.

(StarMo)