Naslovnica Život Slučaj Dreković: Nije bilo naredbi za dejstvovanje po Kalinoviku

Slučaj Dreković: Nije bilo naredbi za dejstvovanje po Kalinoviku

386

Sarajevo — Na suđenju u slučaju Ramiza Drekovića svjedok Tužilaštva Mujo Šubara je kazao da je 1995. godine bio komandir odjeljenja zaduženog za haubicu 122 milimetra stacioniranu na području Bjelimića. On je rekao da su na tom području bila i neka druga artiljerijska oružja.

Naveo je da je krajnji domet haubice uz zadovoljavajuće uslove bio oko 17 kilometara, a da su linije srpskih snaga bile udaljene šest do sedam kilometara.

Šubara je kazao da je komandant artiljerije u Četvrtom korpusu Armije Bosne i Hercegovine (ABiH) bio Edin Čajić, a da je na čelu Četvrtog korpusa bio Ramiz Dreković.

Rekao je da njegova artiljerijska jedinica nije znala gdje je cilj niti ga je vidjela. Šubara je kazao da su vodili dnevnik o utrošku municije.

Branilac Kadrija Kolić prigovorio je na zakonitost zapisnika iz istrage, navodeći da je svjedoku postavljeno sugestivno pitanje – da li su dobijali naredbe za dejstvovanje po Kalinoviku, prenosi Patria.

Na pitanja Odbrane, svjedok je kazao da ne zna da je bio Mješoviti artiljerijski puk Četvrtog korpusa i da je njegovo odjeljenje bilo u sastavu tog puka.

Rekao je i da mu nije poznato kakva je bila veza između IKM-a i komande Četvrtog korpusa, navodeći da sigurno nije mogla biti žičana.

Svjedok Šubara je rekao da nisu dobijali naredbe za dejstvovanje po Kalinoviku, na šta mu je tužilac Milanko Kajganić predočio zapisnik iz istrage u kojem je kazao da su dejstvovali po Kalinoviku. Svjedok je rekao da se ne sjeća da je to izjavio.

Nastavak suđenja je 17. decembra.

(StarMo)