Naslovnica Mostar Skupština HNK: Poduzeti mjere na zaštiti granice BiH

Skupština HNK: Poduzeti mjere na zaštiti granice BiH

529
foto: arhiva

Mostar — Skupština Hercegovačko-neretvanskog kantona (HNK) na sjednici održanoj u petak u Mostaru većinom glasova usvojila je među ostalim i Prijedlog zaključaka o stanju sigurnosti na području HNK-a, te Prijedlog zaključaka o zdravstvenom stanju stanovništva HNK-a.

Zaključcima, vezanih za stanje sigurnosti na području ovog kantona se, među ostalim, nadležni organi kantona zadužuju da provedu procedure za izbor i imenovanja Nezavisnog odbora za izbor i reviziju, direktora policije, Javno žalbenog biroa, Policijskog odbora i Disciplinske komisije.

Zadužuju se također i Vlada HNK-a i kantonalni MUP da nastave aktivnosti na popuni nedostajućih policijskih službenika i materijalnom opremanju policije HNK-a.

Skupština HNK-a je od nadležnih institucija BiH također zatražila poduzimanje adekvatnih mjera na zaštiti granice BiH s ciljem sprječavanja ilegalnih migracija, a MUP HNK-a i Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta HNK-a se zadužuju da nastave aktivnosti na organiziranju predavanja i obuka u školama na području ovog kantona koji će sadržavati teme iz područja sigurnosti.

Zaključkom koji se odnosi na stanje sigurnosti u saobraćaju, kantonalna Vlada je zadužena da izvrši analizu stanja sigurnosti u saobraćaju i napravi program postavljanja stacioniranih stanica za mjerenje brzine kretanja motornih vozila na cestama u ovom kantonu s ciljem prevencije i smanjenja broja saobraćajnih nesreća.

Skupština je također zadužila kantonalnu Vladu i nadležna ministarstva da naprave program mjera na sprječavanju i suzbijanju prosjačenja u HNK-u te da osiguraju realizaciju tog programa.

Zaključcima vezanim za zdravstveno stanje stanovništva u HNK-u se, među ostalim, kantonalna Vlada zadužuje da osigura kontinuirano finansiranje preventivnih programa “Rano otkrivanje raka dojke” i “Rano otkrivanje bubrežnih bolesti”.

Vlada se također zadužuje da svake naredne godine osigura finansiranje još jednog preventivnog programa vezanog za prevenciju malignih oboljenja i kardiovaskularnih bolesti.

Skupština je usvojila također zaključak kojim je Vlada zadužena da podrži kontinuiranu edukaciju roditelja i medicinskog osoblja, a koja se odnosi na obaveznu imunizaciju s ciljem postizanja bolje vakcinalne pokrivenosti na području ovog kantona.

Jedinim od zaključaka Vlada HNK-a je zadužena i da napravi i sprovede program edukativnih aktivnosti u obrazovnim ustanovama, a koji obuhvaćaju promociju zdrave ishrane i zdravih stilova života.

Skupština HNK-a je danas usvojila i Nacrt Programa rada Skupštine HNK-a za 2020. godinu, prenosi federalna.ba, pozivajući se na agenciju Fena.

(StarMo)