Naslovnica Mostar Skupština građana Mostara će o čistoći grada i održavanju javnog prostora

Skupština građana Mostara će o čistoći grada i održavanju javnog prostora

161
foto arhiva

Mostar — Kongres lokalnih i regionalnih vlasti Vijeća Evrope, zajedno sa Gradom Mostarom, organizira Skupštinu građana s početkom 10. 7. 2021. godine, a u sklopu prvog deliberativnog procesa ove vrste u Bosni i Hercegovini kao i na prostoru jugoistočne Evrope.

Otvaranje i prezentacije aktera i stručnjaka bit će emitirani na web stranici projekta, saopšteno je iz Gradske uprave Mostara.

Tokom četiri uzastopna vikenda, Skupština građana će sakupiti reprezentativnu grupu od 48 nasumično odabranih građana koji će vijećati i izraditi preporuke o čistoći grada i održavanju javnog prostora u Mostaru. Ovu temu su predložili i odabrali građanke i građani Mostara nakon konsultacija sa civilnim društvom i gradskim vlastima.

Skupština se organizira po posebno razvijenoj metodologiji koja osigurava transparentan i uključiv proces i omogućava građanima da o toj temi uče od relevantnih stručnjaka i iz iskustava drugih gradova, te da čuju stavove lokalnih aktera i političkih predstavnika.

Skupština pruža priliku da se građani više angažiraju u razvoju politike i donošenju odluka na lokalnom nivou, a lokalnim vlastima u Mostaru da se istinski osvrnu na preporuke građana o pitanjima od interesa, uvodeći pristup deliberativne demokratije.

Ovaj oblik učešća građana koristi se u mnogim zajednicama na lokalnom, regionalnom ili državnom nivou gdje vlasti žele poboljšati kvalitet lokalne uprave uz doprinos reprezentativnih grupa građana i civilnog društva.

Na otvaranju Skupštine obratit će se Bernd Voehringer, predsjednik Doma lokalnih vlasti u Kongresu lokalnih i regionalnih vlasti Vijeća Evrope; Bojana Urumova, šefica Ureda VE u Sarajevu; Salem Marić, predsjednik Gradskog vijeća Grada Mostara; i Radmila Komadina, glavna savjetnica Grada Mostara.

Uoči Skupštine građana, u petak 9.7. u 10:00 sati u prostorijama Gradske vijećnice Mostara bit će potpisan Memorandum o saradnji između Vijeća Evrope i Grada Mostara.

Skupština građana je organizirana u okviru projekta „Razvoj demokratskog učešća u Gradu Mostaru“ koji implementira Kongres lokalnih i regionalnih vlasti u sklopu Akcionog plana Vijeća Evrope za Bosnu i Hercegovinu 2018-2021. Cilj projekta je stvoriti mogućnosti za građane da se uključe u deliberativni proces i povećati njihov doprinos u donošenju odluka na lokalnom nivou. Zauzvrat ovaj proces podsticat će dijalog na lokalnom nivou i doprinijeti revitalizaciji demokratskih procesa u Gradu Mostaru.

Sve informacije vezane za Skupštinu građana dostupne su javnosti na web stranici posvećenoj projektu www.mostargradimo.ba

(StarMo)