Naslovnica Život Skup u Mostaru: I Krleža “izražavao divljenje obrazovanjem u medresama”

Skup u Mostaru: I Krleža “izražavao divljenje obrazovanjem u medresama”

361
skup u Studentskom hotelu Mostar

Mostar — Okrugli sto na temu „Mostar središte nauke i umjetnosti u XVI i XVII stoljeću“ koga su sinoć organizirali Univerzitet „Džemal Bijedić“, Vijeće kongresa Bošnjačkih intelektualaca podružnica Mostar i Karađoz-begova medresa održan je u Studentskom hotelu Mostar.

Na skupu je istaknuto da je do “dolaska Osmanlija na prostoru Bosne i Hercegovine teško govoriti o organiziranim oblicima obrazovanja, a oni se uglavnom vežu za religijske zajednice”.

Pred kraj Osmanske vladavine i dolaskom Austrougarske administracije tokovi obrazovanja poprimit će sasvim drugačije oblike – čulo se na skupu.

U pregledu istaknutih pjesnika na orijentalnim jezicima prof. dr. Ustamujić ukazala je na njihovu široku obrazovanost i posvećenost ljepotama rodnoga grada. Citirala je mišljenje Miroslava Krleže koji je u svojim tekstovima rado isticao divljenje medresanskim obrazovanjem njegovanim na prostoru Bosne i Hercegovine.

Osnivanje katedra Masnevije, koju je svojom vakufnamom ustanovio Derviš paša Bajezidagić, početkom XVII stoljeća upućuje na zaključak da su i predavači i slušaoci morali biti na visokom stepenu obrazovanja o čemu je u svom izlaganju govorio profesor Filozofskog fakulteta u Sarajevu dr. Munir Drkić.

U analizi naučno obrazovnih ustanova Mehmed bega Karađoza mostarski muftija Dedović akcentirao je zapravo sam tok kulturno historijskog kontinuiteta izrastanja Mostara, ne samo na naučnom polju već i u svim drugim vidovima kulture i civilizacije. „Mostar je uzor i primjer uzornog, darovitog i naprednog centra u svakom pogledu.
Takav Mostar i takva kulturna i obrazovna klima rezultat je jednog istančanog odnosa prema obrazovanju u cjelini i mi ovim okruglim stolom osvjetljavamo samo jedan dio našeg ukupnog nasljeđa. Ova tema zaslužuje mnogo širu elaboraciju posebno organiziranog naučnog skupa“, poručio je muftija.

(StarMo)