Naslovnica Mostar Skup o medijima i ljudskim pravima

Skup o medijima i ljudskim pravima

570

Mostar — EU brifing o temi „Mediji za ljudska prava – Ljudska prava za medije“, održat će se u četvrtak 19. marta 2020. godine u Code Hube Mostar, s početkom u 13 sati, najavljeno je iz EU info centra u BiH.

Ljudska prava su univerzalna – pripadaju svakom ljudskom biću podjednako, bez diskriminacije po bilo kojem osnovu: bez obzira na pol, rasu, boju, jezik, vjeru, političko i drugo mišljenje, nacionalno ili socijalno porijeklo, povezanost sa nacionalnom manjinom, imovinom, rođenjem ili drugi status.

Nažalost, svjedoci smo da se ljudska prava u Bosni i Hercegovini svakodnevno ugrožavaju, posebno prava novinara/ki, iako je poštivanje osnovnih ljudskih prava zagrantovano Ustavom, kao i nizom deklaracija i preporuka.

Medijski radnici su izloženi konstantnim ekonomskim, političkim i institucionalnim pritiscima, što sa jedne strane rezultira ozbiljnim kršenjem prava na slobodu informisanja i slobodu izražavanja.

Sa druge strane i mediji i novinari krše prava drugih bh. građana, ne poštujući prava ranjivih društvenih kategorija, djelujući na diskriminirajući način prema drugima, upotrebom govora mržnje, kršeći kodeks novinarske etike i profesionalnih standarda.

Političke strategije i manipulacije koje dovode novinare u podređen položaj, ugrožavajući njihova ljudska prava, rezultiraju i padom kvaliteta medijskih sadržaja i objektivnosti medija, što je u direktnoj suprotnosti sa EU standardima koji se odnose na rad medija u javnom interesu i na dobrobit svih građana u zajednici.

Cilj brifinga je da se identifikuju i mapiraju problemi sa kojima se suočavaju novinari u BiH, posebno novinari u lokalnim zajednicama, te da se kroz diskusiju i razmjenu iskustava pronađu rješenja za osiguranje slobodnog, sigurnog i odgovornog rada medijskih djelatnika u interesu javnosti.

Također, na diskusiji će biti adresirano i pitanje odgovornosti i uloge organizacija civilnog društva, medija i institucija u oblasti promocije i zaštite ljudskih prava novinara/ki, u skladu sa standardima i politikama Evropske unije u oblasti ljudskih prava i demokratija.

EU brifing organizuju Info centar Evropske unije u Bosni i Hercegovini u saradnji sa Udruženjem BH novinari i Media Centrom Sarajevo, a u okviru kampanje Ureda EU u BiH #EU za Tvoja Prava, saopštili su organizatori.

(StarMo)