Naslovnica BiH Sjednica Vlade FBIH: Nije usvojen izvještaj o mulju u Mostaru

Sjednica Vlade FBIH: Nije usvojen izvještaj o mulju u Mostaru

408

Sarajevo — Vlada Federacije BiH je, na današnjoj sjednici održanoj u Sarajevu, utvrdila Nacrt zakona o građevinskom zemljištu u FBiH, koji uređuje način korištenja i upravljanja zemljištem u gradovima i naseljima urbanog karaktera i drugim područjima predviđenim za izgradnju, kao i naknade koje se plaćaju prilikom izgradnje građevina, saopšteno je iz Vlade FBiH.

Građevinsko zemljište se, prema pogodnostima, dijeli na najviše šest zona, koje predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave utvrđuje na osnovu položaja, stepena opremljenosti komunalnim objektima i instalacijama, saobraćajne povezanosti, vrste i kapaciteta objekata za svakodnevno i periodično snabdijevanje, pokrivenosti objektima za zdravstvenu zaštitu, školstvo, kulturu i dječju zaštitu, prirodnih i ekoloških uslova korištenja zemljišta.

Deregulacija i liberalizacija cijena obaveznog osiguranja od odgovornosti za vozila, s ciljem očuvanja stabilnosti i neometanog funkcioniranja sektora osiguranja, razlozi su zbog kojih je danas utvrđen Prijedlog zakona o obaveznim osiguranjima u saobraćaju. Zakon uređuje obavezna osiguranja putnika u javnom prevozu, vlasnika vozila, aviona i plovila na motorni pogon od odgovornosti za štetu prouzrokovanu trećim osobama i putnicima. Kao novina je uvođenje postepene liberalizacija cijena obaveznog osiguranja od odgovornosti za vozila.

Vlada nije usvojila izvještaj Federalnog zavoda za agropedologiju o rezultatima analize mulja s Postrojenja otpadnih voda u Mostaru i naložila je direktoru ovog zavoda da se obrati Parlamentu FBiH i javnosti detaljnom informacijom o propustima Zavoda u postupanju u ovom slučaju.

“Direktoru Zavoda Esadu Bukalu je naloženo da se obrati Parlamentu Federacije BiH i izda sopćenje za javnost kako bi pojasnio da Zavod nije radio mjerenje prisustva piralena, kao i sve ostale propuste koji su pratili ove aktivnosti”, navodi se uz ostalo u saopštenju iz Vlade FBIH.

Federalna vlada se upoznala sa informacijom Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije o realiziranim aktivnostima za finansiranje i izgradnju Termoelektrane Banovići, Blok 1-350 MW, iz koje je vidljivo da od početka podržava i radi na realizaciji ovog projekta.

Vlada FBiH je Rudnicima mrkog uglja Banovići d.d. Banovići dala saglasnost za prijem 141 radnika koji rade u proizvodnji, a odbila jedanaest na administrativnim poslovima.

Prihvativši informaciju o ugroženom sigurnosnom stanju u privrednom društvu PS Vitezit d.o.o. Vitez, Vlada FBiH je zadužila Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije da Federalnom ministarstvu finansija podnese zahtjev za dodjelu sredstava iz Tekuće rezerve Budžeta FBiH za 2019. godinu za isplatu sredstava u iznosu od 60.000 KM za finansiranje troškova rada unutrašnje zaštitarske službe u predstečajnom i stečajnom postupku, saopšteno je uz ostalo iz Vlade FBIH.

(StarMo)