Naslovnica Uncategorized Sindikat “ArcelorMittala“ najavio štrajk: To je ‘prelilo čašu’ …

Sindikat “ArcelorMittala“ najavio štrajk: To je ‘prelilo čašu’ …

74

Zenica — Sindikat kompanije “ArcelorMittal“ Zenica donio je odluku o organizaciji štrajka radi, kako su naveli, zaštite i unapređenja materijalnih prava i interesa radnika, koji će početi 15. oktobra u 7 sati – najavio je na pres-konferenciji predsjednik Sindikata Zuhdija Kapetanović.

Kako je najavio, štrajk će trajati sve do ispunjenja zahtjeva Sindikata, odnosno do potpisivanja kolektivnog ugovora za 2021. godinu.

Kapetanović je naveo i kako su na zadnjem sastanku na kojem su pregovarali o kolektivnom ugovoru, a na njihovu konstataciju da su plaće radnika te kompanije u Njemačkoj i deset puta veće te da ne vide zašto njihove plaće ne bi mogle biti uvećane za 20 posto, dobili odgovor od direktora AMZ-a Nikhila Mehte da “svi idu raditi Njemačku“.

-To je ‘prelilo čašu’ jer smo shvatili da ne žele pregovarati. Radnici su nam poručili da ispod 20 posto povećanja ne potpisujemo Kolektivni ugovor. Moram napomenuti da je kompanija radila bolje nego u proteklih 16 godina, a ove je godine povećala za 80 posto cijene svojih proizvoda. Za prvih šest mjeseci ostvarili su jako dobar profit – istakao je Kapetanović.

Ističući da je zahtjev za povećanje plaće potpuno opravdan, navodi kako Sindikat zahtijeva potpisivanje Pojedinačnog kolektivnog ugovora u kompaniji ArcelorMittal Zenica, koji će uključivati povećanje najniže neto satnice za 20 posto, odnosno sa 3,24 KM na 3,89 KM.

– Jedina ponuda Uprave bila je povećanje najniže satnice za 3 posto, što je vanredna skupština Sindikata održana 30. 09. 2021. godine, ocijenila neprihvatljivim, pa čak i uvredljivim. Treba istaći da je najniža neto satnica u AMZ-u zadnji put povećana 2018. godine, za šest posto – kaže Kapetanović.

Zahtjeva se i uvećanje koeficijenata složenosti poslova za 0,10 po svakoj grupi složenosti poslova, od prve do desete grupe; povećanje dodatka na plaću za noćni rad sa 50 na 60 posto od osnovne plaće; povećanje dodataka za otežane i teške uslove rada sa 4 i 8 posto, na 5 i 10 posto; isplata regresa za korištenje godišnjeg odmora za 2022. godinu u iznosu 50 posto prosječne neto plaće svih radnika AMZ-a iz 2021. godine; plaćanje prevoza ili naknade za prevoz na posao i sa posla za udaljenost stanovanja preko tri kilometra od sjedišta društva; povećanje otpremnine za odlazak u penziju, kao i pomoći u slučaju smrti radnika, smrti člana uže porodice radnika te invalidnosti radnika, u iznosu utvrđenom prijedlogom kolektivnog ugovora od 26.04.2021. godine.

(StarMo)