Naslovnica Politika SDA HNK: Zaustaviti skrnavljenje Starog grada u Stocu

SDA HNK: Zaustaviti skrnavljenje Starog grada u Stocu

339

Mostar — Izvršni odbor Kantonalne organizacije SDA HNK u saopštenju za javnost traži od nadležnih institucija primjenu zakonom predviđenih, neodložnih mjera u zaustavljanja skrnavljenja Starog grada u Stocu.

“Izvršni odbor Kantonalne organizacije SDA Hercegovačko-neretvanskog kantona najoštrije osuđuje nelegalno izvođenje radova na području nacionalnog spomenika Bosne i Hercegovine, na području Starog grada u Stocu i skrnavljenje ove zaštićene zone pokretanjem radova na izgradnji ‘prve postaje križnog puta, čiji je investitor ‘Župa svetog Ilije proroka – Stolac’.

Pokretanju ovih protuzakonitih radova prethodila je Odluka Općinskog vijeća Stolac, da navedenom Župnom uredu proda šest lokacija po dva kvadratna metra u iznosu od 320 KM za izgradnju križnog puta, koji vodi do vrha Starog grada.

Podsjećamo da je u februaru 2020. godine Federalni građevinski inspektor naložio načelniku Stoca Stjepanu Boškoviću da ukloni ranije nelegalno izgrađeni kameni križ, kao i 14 postamenata na lokalitetu Starog grada u Stocu, što do danas nije urađeno.

Pozivamo Vladu Federacije BiH da putem svojih nadležnih resornih ministarstava, prvenstveno Federalnog ministarstva prostornog uređenja, Zavoda za zaštitu spomenika Federacije BiH, nadležne inspekcije, policije i tužilaštava utvrdi i pokrene odgovornost prema investitorima ovog nezakonitog projekta, te na osnovu Odluke Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika spriječi izričito zabranjenu gradnju u zabranjenom području Starog grada u Stocu”, stoji u saopštenju SDA HNK-a.

SDA HNK zahtijeva od Vlade HNK i resornog ministarstva građenja i prostornog uređenja HNK da poništi građevinsku dozvolu koju je “na protuzakonit način izdala Općina Stolac”.

“Također, zahtijevamo da se ponište protupravni pravni akti koje je izdavao Zavod za zaštitu kulturno-historijske baštine HNK-a, koji su u suprotnosti sa Odlukom Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika BiH jer su nezakonite. Upozoravamo da Odluka Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika BiH ima snagu lex specialis i svaki drugi akt je ništavan ako je u neskladu s njom. Vlada HNK dužna je naložiti zakonom predviđene, neodložne mjere zaustavljanja građenja u području Starog grada u Stocu, zaštićenog nacionalnog spomenika Bosne i Hercegovine”, dodaje se u saopštenju.

SDA poziva i ured Evropske komisije u BiH da se uključi u rješavanje ovog slučaja, prvenstveno jer je Evropska unija u periodu od 2009. godine do 2013. godine osigurala sredstva za obnovu dijela ovog nacionalnog spomenika Bosne i Hercegovine, “koji se pokretanjem navedenih nelegalnih radova skrnavi, ugrožava i kulturno-historijski devastira”.

“Kantonalna organizacija SDA HNK traži od svih nadležnih institucija poštivanje pozitivnih zakonskih propisa i primjenu striktne obaveze zaštite svih nacionalnih spomenika na cijelom području BiH, kao i sprečavanje njihove devastacije”, stoji na kraju saopštenja.

(StarMo)