Naslovnica Mostar Sastanak u Vijećnici: Samo četiri porodice nezadovoljne trasom Koridora

Sastanak u Vijećnici: Samo četiri porodice nezadovoljne trasom Koridora

516

Mostar — Predstavnici Grada Mostara i Gradskog vijeća danas su u Gradskoj vijećnici održali sastanak s direktoricom EBRD-ovog ureda u Bosni i Hercegovini Manuelom Naessli te bankarom za infrastrukturu pri EBRD-u u BiH Josipom Polićem, a razgovaralo se o izgradnji trase autoputa na južnom dijelu grada te o mogućem uključivanju Mostara u projekt Zeleni gradovi EBRD-a.

Gradonačelnik Mario Kordić, predsjednik Gradskog vijeća Salem Marić i zamjenik predsjedavajućeg Vijeća Velibor Milivojević u razgovoru s direktoricom EBRD-a izrazili su punu podršku izgradnji trase autoputa na poddionici Mostar jug – Tunel Kvanj, koja će, kako su istakli, značajno doprinijeti razvoju grada Mostara i cjelokupne zajednice na ovom području.

Naglasili su kako je uprkos početnim problemima u realizaciji projekta, zahvaljujući dobroj komunikaciji i saradnji između JP Autoceste Federacije BiH, Grada Mostara i mještana s tog područja, proces eksproprijacije priveden kraju.

Učesnici sastanka složili su se kako će realizacijom ovog projekta, prije svega, biti poboljšan kvalitet života lokalnog stanovništva, a što pretpostavlja izgradnju lokalnih infrastrukturnih projekata i zapošljavanje lokalnog stanovništva.

Predstavnici EBRD-a na sastanku su upoznati kako Grad Mostar provodi upravni postupak pokrenut po prijedlogu J.P. “Autoceste Federacije BiH” d.o.o. Mostar radi potpune eksproprijacije nekretnina u svrhu izgradnje autoceste na Koridoru Vc, dionica Mostar jug – Buna, poddionica Mostar jug – Tunel Kvanj, područje Grada Mostara.

Naglašeno je da je prema elaboratu eksproprijacije u obuhvatu te dionice 375 parcela na području katastarskih općina Hodbina, Ortiješ, Gnojnice Donje, Malo polje, Kosor i Blagaj.

Prema trenutnom stanju više od 70 posto dionice je završeno, odnosno izdana su rješenja o eksproprijaciji nekretnina i pred ovim organom postignuti i potpisani sporazumi o naknadi za izuzete nekretnine. Preostali, neriješeni dio parcela je u većem dijelu državna imovina, navode iz Glada Mostara.

Kako su istakli, od mještana u naselju Ortiješ nezadovoljne trasom puta su samo četiri porodice, a svi ostali u tom naselju su potpisali sporazume o naknadi o izuzetim nekretninama.

Direktorica Naessl zahvalila je na pruženim informacijama i nedvojbenoj podršci grada Mostara ovom važnom infrastrukturnom projektu.

Dodala je kako će EBRD nastaviti realizaciju ovog projekta te izrazila nadu da će se do novembra ove godine završiti sve potrebne procedure kako bi se pristupilo realizaciji projekta izgradnje autoceste na Koridoru Vc.

Na sastanku je bilo riječi i o uključivanju Mostara u projekat Zeleni gradovi EBRD-a, u koji su već uključeni Sarajevo, Banja Luka i Zenica, s ciljem da se i u Mostaru kroz taj projekt osigura metodologija koja može osigurati povlačenje sredstava kao i grant sredstava za investicije u oblasti okoliša, posebno u oblastima unapređenja kvaliteta zraka, saobraćajne infrastrukture, javnog prevoza i energetske efikasnosti.

Zeleni gradovi EBRD-a predstavljaju sveobuhvatan poslovni model za zeleni urbani razvoj, a dogovoreno je da će se uskoro održati novi sastanak na kojem bi se razgovaralo o konkretnim potencijalnim projektima koji bi se mogli realizirati u Mostaru, stoji u saopštenju.

(StarMo)