Naslovnica Mostar Sastanak o zemljišnoj administraciji u HNK

Sastanak o zemljišnoj administraciji u HNK

560

Mostar — Dr. sc. Nevenko Herceg, premijer Vlade Hercegovačko-neretvanskog kantona danas je u zgradi Vlade HNK održao zajednički sastanak sa Željkom Obradovićem i Ivanom Leskom, direktorima Federalne i Kantonalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove, njihovim saradnicima te gradonačelnicima i načelnicima jedinica lokalne samouprave u Kantonu, saopšteno je iz Vlade HNK-a.

Na sastanku su predstavljeni postignuti rezultati i projekti koji se trenutno provode u sektoru zemljišne administracije. Takođe, predstavljeni su i projekti koji bi u ovom sektoru trebali biti realizovani u budućnosti.

Premijer Herceg je, u uvodnom obraćanju, pozdravio održavanje ovog sastanka, istakavši značaj sektora zemljišne administracije i prostornih podataka za funkcionisanje cijelog upravnog aparata, pogotovo kao podloge za kvalitetno donošenje odluka o i u prostoru, te u sistemu zaštite okoliša.

Direktori Obradović i Lesko prisutne su upoznali s aktuelnim projektima koji se provode u Federaciji BiH i Kantonu. Posebno su istaknuti projekti usklađivanja podataka katastra i zemljišnih knjiga, uspostavljanja adresnog registra i uspostavljanja katastra nekretnina.

Ti projekti u budućem periodu trebaju biti implementirani u većini jedinica lokalne samouprave. Budući da projekti uspostavljanja adresnog registra i uspostavljanja katastra nekretnina ne mogu biti realizovani bez velikog doprinosa jedinica lokane samouprave i pojačanog angažmana njihovih nadležnih službi, upućen je poseban poziv prisutnim predstavnicima jedinica lokalne samouprave za intenzivnijom saradnjom, navodi se u saopštenju.

(StarMo)