Naslovnica BiH Sarajevo: Promocija 68 doktora nauka

Sarajevo: Promocija 68 doktora nauka

368
foto arhiva

Sarajevo — Rifat Škrijelj, rektor Univerziteta u Sarajevu, prorektori Univerziteta u Sarajevu i dekani fakulteta i akademije promovirat će 68 kandidata i kandidatkinja na čast doktora nauka.
Promoviranim doktorima nauka diplome će biti uručene na svečanosti u Narodnom pozorištu.

Univerzitet u Sarajevu će promovirati: 10 kandidata na čast doktora tehničkih nauka, devet kandidata na čast doktora medicinskih nauka, šest kandidata na čast doktora pravnih nauka, po četiri kandidata na čast doktora lingvističkih, socioloških, političkih i bioloških nauka, po dva kandidata na čast doktora ekonomskih, kriminalističkih, odgojnih, poljoprivrednih, biotehničkih, veterinarskih, upravnih i doktora nauka fizike u obrazovanju, te po jedan kandidata na čast doktora islamskih, zdravstvenih, sigurnosnih, filozofskih, književnohistorijskih, komunikoloških, muzičkih, fizičkih, matematičkih nauka u obrazovanju, doktora nauka socijalnog rada i doktora nauka obrane i sigurnosti, navodi se u saopćenju UNSA.

“Čvrstu opredijeljenost za produkciju savremenih i dinamičkih doktorskih studija prema evropskim standardima na svim fakultetima i akademijama našeg univerziteta oslikava i svjedoči 68 kandidata i kandidatkinja koji se promoviraju na čast doktora nauka iz oblasti koje pripadaju grupacijama humanističkih, društvenih, medicinskih, tehničkih, prirodno-matematičkih i biotehničkih nauka, kao i Grupaciji umjetnosti”, kazao je rektor prof. dr Rifat Škrijelj.

(StarMo)