Naslovnica Život Sarajevo: Al Jazeera će graditi u općini Centar

Sarajevo: Al Jazeera će graditi u općini Centar

589
foto arhiva

Sarajevo — Načelnik Općine Centar Sarajevo Nedžad Ajnadžić i direktor Al Jazeere Balkans Tarik Đođić potpisali su notarski ugovor o kupoprodaji zemljišta.

Općinsko vijeće Centar je donijelo odluku o načinu i uslovima prodaje neizgrađenog građevinskog zemljišta planiranog za izgradnju stambeno poslovnih objekata kolektivnog stanovanja K 28 i K 29 na lokalitetu Šip, a u skladu sa Regulacionim planom Poslovna zona Šip.

Na osnovu te odluke objavljen je Javni konkurs o prodaji zemljišta, a nakon provedenog postupka javnog nadmetanja, kao najpovoljniji ponuđač odabrana je Al Jazeera Balkans.

Ajnadžić je prilikom potpisivanja ugovora istakao da izgradnja stambeno-poslovnih objekata na lokalitetu Šip treba biti u funkciji Inovacijsko-tehnološkog parka koji je prostorno-planskom dokumentacijom predviđen u blizini ovih lokacija.

“Radujemo se da renomirana televizijska kuća Al Jazeera Balkans ostaje na području ove lokalne zajednice. Naš krajnji cilj je da na ovom lokalitetu bude smješten budući IT park koji će imati neizmjeran značaj za privredni razvoj i Kantona i Općine Centar, mogućnost zapošljavanja više stotina, a u perspektivi i više hiljada visoko stručnih kadrova – istakao je Ajnadžić.

Đođić je upoznao Ajnadžića sa poslovanjem Al Jazeere Balkans, te o planovima izgradnje na pomenutoj lokaciji.

(StarMo)