Naslovnica Mostar Razvija se “turistička ruta” Mostar – Podgorica

Razvija se “turistička ruta” Mostar – Podgorica

565
foto arhiva

Podgorica/Mostar — U okviru projekta ‘Valorizacija kulturnog nasljeđa turističkih destinacija Mostar i Podgorica’ danas je održan sastanak projektnog tima koji čine predstavnici Turističke zajednice Hercegovačko – neretvanskog kantona (BiH) i Turističke organizacije Podgorice (Crna Gora).

Na sastanku koordinacijskog tima analizirane su provedene aktivnosti te je izvršeno detaljno planiranje i podijeljeni zadaci između članova tima za naredni period implementacije.

Projekat ‘Valorizacija kulturnog nasljeđa turističkih destinacija Mostar i Podgorica'koji implementira TZ HNK sa saradnikom TOP, ima za cilj diverzifikaciju ponude kulturnog turizma u Mostaru i Podgorici i stvaranje nove kulturne rute kako bi se produžio boravak posjetilaca na ove dvije lokacije, povećali prihodi i stvorila motivacija za ponovnu posjetu.Period provedbe projekta je oktobar 2019 – juli 2020, a ukupna vrijednost projekta je 59.173,06 eura (EU/RCC grant: 53.000,00 eura).

Aktivnosti se provode kroz bespovratna sredstva Projekta razvoja i promocije turizma Vijeća za regionalnu saradnju. Projekat finansira Evropska unija, a provodi RCC u nastojanju da doprinese rastu i konkurentnosti šest ekonomija zapadnog Balkana podržavajući razvoj i promociju zajedničke regionalne ponude kulturnog i avanturističkog turizma.

Projekat ‘Valorizacija kulturnog nasljeđa turističkih destinacija Mostar i Podgorica’ će raditi na razvoju kulturne turističke rute koja povezuje Mostar i Podgoricu, obogaćivanju i diverzifikaciji turističke ponude, te na promociji ovih lokaliteta putem internetskih alata, promotivnih aktivnosti i događaja, te na uspostavljanju saradnje među akterima iz dvije ekonomije, Bosne i Hercegovine i Crne Gore.

Projekat će rezultirati stvaranjem nove rute kulturnog turizma koja će povezati Mostar i Podgoricu. Održivost projekta bit će osigurana poboljšanom saradnjom između aktera u turizmu u objeekonomije, npr. lokalne turističke organizacije, turističke agencije, pružaoci usluga i kulturne institucije.

(StarMo)