Naslovnica BiH Razgovaralo se o vojnoj saradnji BiH i SAD

Razgovaralo se o vojnoj saradnji BiH i SAD

423

Sarajevo — Načelnik Zajedničkog štaba Oružanih snaga BiH (OSBiH) generalpukovnik Senad Mašović, na marginama Inicijalne planske konferencije za vježbu „Defender Europe 23“, danas se sastao s generalmajorom Michael D. Wickmanom, zamjenikom komandanta Američke komande kopnenih snaga za Evropu i Afriku.

Na sastanku je razgovarano o trenutnim i budućim aktivnostima OSBiH u okviru međunarodne vojne saradnje koje doprinose razvoju Bosne i Hercegovine na njenom putu ka evroatlantskim integracijama, sa posebnim osvrtom na vojnu saradnju Oružanih snaga BiH i Oružanih snaga SAD-a.

General Wickman je naglasio kako kroz dosadašnje učešće u operacijama podrške miru pripadnici Oružanih snaga BiH daju značajan doprinos u izgradnji mira i kolektivne sigurnosti u svijetu.

Ovom prilikom posebno se zahvalio Oružanim snagama BiH na podršci održavanju ovogodišnje Inicijalne planske konferencije za vježbu „Defender Europe 23“, te istakao da će Američka Komanda kopnenih snaga za Evropu i Afriku i dalje pružati potrebnu podršku Oružanim snagama BiH.

General Mašović je naglasio značaj Sjedinjenih Američkih Država kao strateškog partnera, kako Oružanih snaga BiH, tako i Bosne i Hercegovine u cjelini.

Također, istakao je posebno zadovoljstvo na mogućnosti pružanja podrške održavanju Inicijalne planske konferencije za vježbu „Defender Europe 23“, koja će poslužiti kao važna platforma za razvoj Oružanih snaga BiH, te unaprijediti naš odnos sa evroatlantskom zajednicom i podstaći saradnju između zemalja, kao i osigurati spremnost za jedinstven odgovor na svaki izazov sa kojim bismo se mogli suočiti.

Saradnja s Oružanim snagama SAD-a nastavit će se uspješno i u budućnosti, a kroz realizaciju mnogih projekata i aktivnosti koji donose korist objema stranama, zaključeno je na sastanku, saopćeno je iz Ureda za odnose s javnošću MOBiH.

(StarMo)