Naslovnica Politika Raspravljaće se o svim prijedlozima izmjene Izbornog zakona

Raspravljaće se o svim prijedlozima izmjene Izbornog zakona

69

Sarajevo — Članovi Interresorne radne grupe za izmjene izbornog zakonodavstva Bosne i Hercegovine usaglasili su se danas na sjednici u pogledu metodologije rada, te izglasali zaključak da se raspravlja o svim prijedlozima za izmjene i dopune Izbornog zakona BiH, a da da se na kraju izjasne o svakom amandmanu pojedinačno.

Upravo je metodologija rada Interresorne radne grupe, kao i odnos između ove grupe i Centralne izborne komisije BiH (CIKBiH) bio u fokusu sjednice, na kojoj je trebalo da se razmatraju četiri poglavlja Izbornog zakona BiH, javlja Fena.

Kako je nakon sjednice izjavila predsjedavajuća Interresorne radne grupe Alma Čolo, postojala je mogućnost, da je bilo političke volje, da se CIKBiH pojavi kao ovlašteni predlagač i da prezentira i brani vlastiti prijedlog/draft izmjena i dopuna Izbornog zakona BiH, koji su objavili na svojoj web stranici.

Budući da je to izostalo, Čolo navodi kako je jedna od varijanti da neko od članova Radne grupe preuzme rješenja koja su oni (CIK) predvidjeli, te da onda zastupa ta rješenja u svih 20 poglavlja Izbornog zakona.

Zamjenik predsjedavajuće Interresorne radne grupe Bariša Čolak, čiji prijedlog da se najprije prikupe i razmotre svi prijedlozi, a potom pristupi glasanju pojedinačno o svim amandmanima naišao na odobravanje članova ove grupe, kazao je kako je dobro da je taj prijedlog izglasan, “jer bi u suprotnom, da se na svakoj sjednici Radne grupe odlučivalo o određenim članovima Izbornog zakona moglo zapasti u neke kontradikcije”.

“Mislim da je dobro da prodiskutiramo čitav Izborni zakon. Tada već imamo stavove o svakom pojedinačnom pitanju i možemo na jednoj sjednici u roku od sat-dva vremena izjasniti se o svemu”, precizirao je Čolak, ocijenvši kako je efikasnije da se sumiraju svi prijedlozi te da se onda bira ono što je najbolje i najprihvatljivije i što ima većinsku podršku.

Na važnost sumiranja svih prijedloga izmjena i dopuna Izbornog zakona BiH ukazao je i zamjenik predsjedavajuće Interresorne radne grupe Sredoje Nović, podsjećajući da su “u opticaju” prijedlozi CIK-a BiH, Transparency Interantionala BiH i drugi, te da je suvislo da se svi ti prijedlozi inkorporiraju u jedan prijedlog izmjena i dopuna, kako bi se onda pristupilo razmatranju svakog člana Izbornog zakona BiH pojedinačno.

Naredna sjednica planirana je za 23. juni kada bi trebalo nastaviti raspravu o spomenutim poglavljima Izbornog zakona BiH.

Izmjena izbornog zakona u BiH jedan je od 14 prioritetnih uvjeta u Mišljenju Evropske komisije koje BiH mora ispuniti prije početka pregovora o članstvu u EU.

Parlamentarna skupština BiH konstituirala je 11. maja Interresornu radnu grupu za izmjenu izbornog zakonodavstva u Bosni i Hercegovini u koju je imenovan po jedan predstavnik svakog kluba poslanika u Predstavničkom domu, po jedan predstavnik svakog kluba naroda u Domu naroda, te tri predstavnika Vijeća ministara BiH.

Za predsjedavajuću Interresorne radne grupe izabrana je Alma Čolo (SDA), prvog zamjenika Bariša Čolak (HDZ BiH), a za drugog Sredoje Nović (SNSD).

(StarMo)