Naslovnica Mostar Pušten u funkciju “Sifon”, povezani glavni obalni kolektori

Pušten u funkciju “Sifon”, povezani glavni obalni kolektori

356

Mostar — Donko Jović, ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva HNK, gradonačelnik Mostara Ljubo Bešlić sa saradnicima, direktori JP Vodovod d.o.o. Mostar sa saradnicima prisustvovali su danas činu i formalnog stavljanja u funkciju objekta “Sifon”, kojim se glavni lijevoobalni kolektor povezuje sa glavnim desnoobalnim kolektorom, saopšteno je u ponedjeljak iz Gradske uprave Mostara.

Preusmjeravanjem otpadne vode iz glavnog lijevoobalnog kolektora na objekt sifona ona više ne završava u rijeci Neretvi nepročišćena već se sifonom ispod korita rijeke Neretve prepumpava u glavni desnoobalni kolektor odnosno na uređaj za prečišćavanje, stoji u saopštenju.

Ovim je stavljen u funkciju još jedan segment iz projekta “Prikupljanje i tretman otpadnih voda Grada Mostara” tako da fekalna kanalizacija naselja Zalik, škole Zalik, dijela naselja Brankovac i dijela naselja “Dolina sunca” više se ne ulijevaju direktno u rijeku Neretvu već na Postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda (PPOV), dodaje se u saopštenju.

“Stavljanjem u funkciju objekta sifona, glavni obalni kolektori su povezani u jedinstvenu cjelinu, čime su stvorene pretpostavke za daljnje aktivnosti na izgradnji sekundarne kanalizacijske mreže kao i priključenje postojeće kanalizacijske mreže na glavne kolektore, sve sa krajnjim ciljem da se što više otpadne vode Grada Mostara prikupi i dovede do PPOV te uz prethodno prečišćavanje, kao čista voda ispusti u rijeku Neretvu”, navodi se u saopštenju iz Gradske uprave Mostara.

(StarMo)