Naslovnica BiH “Pronalazak nafte – višestruki razvojni značaj”

“Pronalazak nafte – višestruki razvojni značaj”

354
foto: zvanična internet-stranica Vlade FBiH

Sarajevo — Promocija na kojoj je predstavljen potencijal blokova za koje se raspisuje koncesija za istraživanje i eksploataciju nafte i plina u Federaciji Bosne i Hercegovine, zakonski i fiskalni uslovi, održana je u Sarajevu u Privrednoj komori Federacije BiH, u organizaciji Federanog ministarstva energije, rudarstva i industrije, Federalnog zavoda za geologiju i konsultantske kompanije IHS Markit iz Londona.

Cilj je upoznavanje šire javnosti o ovom projektu od velikog značaja prije raspisivanja javnog poziva.

Resorni federalni ministar Nermin Džindić, na pres-konferenciji održanoj nakon prezentacije je kazao da će predmet javnog nadmetanja biti četiri bloka za istraživanje kao potencijalna nalazišta nafte i plina: područje Dinarida odnosno teritorije Zapadnohercegovačkog i Hercegovačko-neretvanskog kantona, Tuzlanski bazen odnosno područje Tuzlanskog kantona sjevereno od rijeke Spreče te blokovi Posavina 1 i Posavina 2 na području Odžaka i Orašja.

Promocije projekta, poput današnje u Sarajevu, planirane su i za London, Ankaru i Budvu, prenosi zvanična internet-stranica Vlade FBIH.

U Londonu će se to desiti iduće sedmice, a nakon toga će biti raspisan javni tender čiji završetak se očekuje do polovine februara 2020. godine te izbor strateškog partnera odnosno kompanije iz naftnog biznisa, prema nadanjima, možda i u januaru.

Eventualni pronalazak nafte ne znači samo to već njegov višestruki razvojni značaj podrazumijeva osnovu za razvoj drugih privrednih grana, nova radna mjesta, niz infrastrukturnih i drugih projekata.

Ministar Džindić napominje da je Federalna vlada još 2015. godine insistirala na korekciji entitetskog Zakona o istraživanju nafte i plina te ugradila odredbe za izbor međunarodne akreditirane kompanije i raspisivanje javnog oglasa.

Taj zakon, podsjeća Džindić, propisuje i raspodjelu prihoda od eventualnog izdavanja koncesije na način da 23 posto pripada budžetu Federacije, 18 posto općini na čijoj je tritoriji koncesija, 19 posto područnom kantonu, 15 posto za budžete svih ostalih kantona, 23 posto za sve ostale općine te dva posto Fondu za istraživanje nafte i plina u FBiH.

Direktor Federalnog zavoda za geologiju Hazim Hrvatović naglašava da je riječ o projektu čija je intencija velika transparentnost, a da su četiri navedena bloka markirana na osnovu svih ranijih podataka i analiza čiji se detalji čuvaju u Zavodu za geologiju i bit će dostupni naftnim kompanijama kad bude raspisan javni oglas za dodjelu koncesiije.

Ako kompanije uspiju naći ekonomski interesantna nalazišta, uslijedit će postupak dodjele koncesija, kazao je Hrvatović i dodao da sva dosadašnja istraživanja i zaključci govore da su opravdana daljnja istraživanja nalazišta nafte i plina.

Nakon javnog oglasa, uslijedit će rok od šest mjeseci za prijavu naftnih kompanija. Posebna komisija Vlade će procijeniti pristigle ponude, dok će pregovori s naftnim kompanijama biti također odgovarajuće komisijski praćeni sve do prijedloga ugovora.

Rok za istraživanje nafte i plina je šest godina mada može biti i kraći u slučaju zadovoljavajućih rezultata, a koncesija za eksploataciju se izdaje na 25 godina s mogućnošću produženja na 12,5 godina pod određenim uslovima.

(StarMo)