Naslovnica Mostar Promovisano 50 policajaca

Promovisano 50 policajaca

714
foto: Fena.ba

Mostar — U Agenciji za školovanje i stručno usavršavanje kadrova u utorak je u čin ‘policajac’ promovirano 50 kadeta Direkcije za koordinaciju policijskih tijela.

Riječ je o 12. generaciji koja je u agenciji pohađala osnovnu policijsku obuku 1. nivoa i stekla čin ‘policajac’.

Školovanje kadeta u Agenciji počelo je 4. marta ove godine, a njihov program osnovne policijske obuke za čin ‘policajac’ trajao je sedam mjeseci, tokom kojih je realizirano 1.336 nastavnih i radnih časova podijeljenih u tri nastavne faze: teorijska nastava s praktičnim vježbama, stručno operativna obuka i situacijska nastava.

Prema riječima direktora Agencije za školovanje i stručno usavršavanje kadrova BiH Branka Vukoje, nastavni plan sadržavao je 17 nastavnih predmeta među kojima su policijskih poslovi, ovlaštenja, potom rukovanje oružjem i vještine gađanja, kriminalistička taktika, tehnika i metodika, sigurnost prometa i upravljanje policijskim vozilima, specijalno tjelesno obrazovanje, ljudska prava, ustavno uređenje, krivično te prekršajno i kazneno-postupovno pravo.

Ova generacija obuku je završila s vrlo dobrim uspjehom (4,12), prenose bh. portali, pozivajući se na Fenu.

Prema njegovim riječima, posao policijskog službenika spada u najteže poslove kad je u pitanju sistem državne uprave.

Policijski posao je takav, naglašava, da zahtjeva rad noću, vikendima, praznicima, a osobe koje se nisu spremne odreći porodičnog i društvenog života u korist svoje profesije neće kvalitetno odgovoriti ni na posao policijskog službenika.

Osim kadeta i njihove rodbine i prijatelja, promociji su prisustvovali i predstavnici državne, entitetske i kantonalne vlasti kao i predstavnici diplomatskog kora.

Kadetkinjom generacije Nastavničko vijeće je proglasilo Eldu Mejrić.

Zamjenik direktora Direkcije za koordinaciju policijskih tijela Ivica Bošnjak uručio je pohvalnice radnicima agencije, i to Ivanu Pinjuhu, šefu Odsjeka za specijalističku obuku i Nerminu Dumporu, predavaču policijskih ovlasti i etike za nemjerljiv doprinos organiziranju i provedbi, kako osnovne tako i različitih vidova specijalističke obuke.

(StarMo)